fok.nl

Het plan van GroenLinks om de AOW voor huisvrouwen af te schaffen stuit op verschillende hoeken op veel kritiek. "Alsof andere taken dan betaald werk niet zinvol zijn. Zo zit de samenleving niet in elkaar", foetert voorzitter Dieny Scheffer van de Nederlandse Vrouwenraad (NVR).

Uit het maandag gepresenteerde verkiezingsprogramma van de partij van beoogd lijsttrekker Femke Halsema blijkt dat GroenLinks de AOW wil koppelen aan het aantal gewerkte werkjaren.

Geen AOW voor huisvrouwen
Wie geboren is na 1971 en straks op zijn of haar 67e vrijwillig minder dan 45 jaar minimaal drie dagen per week heeft gewerkt, wordt op de uitkering gekort. Volgens Kamerlid Jolande Sap is het acceptabel een einde te maken aan de 'gratis AOW-verzekering van huisvrouwen', omdat op die manier de emancipatie gestimuleerd wordt en meer vrouwen zullen gaan werken.

Scheffer: "Mensen kiezen nu ook vaak voor andere maatschappelijke bezigheden. Maar met vrijwilligerswerk of gedeelde zorg voor kinderen houdt GroenLinks geen rekening." De NVR-voorzitter noemt het positief dat GroenLinks de arbeidsparticipatie wil stimuleren, maar volgens haar gaat het 'ten koste van alles'.

Hoogleraar verbaasd
Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, noemt het idee 'een ingrijpende breuk met de historie'. "Het verbaast me dat GroenLinks zegt een volksverzekering als de AOW niet meer te willen koppelen aan het staatsburgerschap, maar aan het arbeidsverleden. Ze stappen af van het hele idee achter de volksverzekeringen, namelijk dat elke burger er recht op heeft. Dan moet je wel met hele goede argumenten komen."

FNV: niet haalbaar
Ook vakcentrale FNV noemt het 'problematisch' dat GroenLinks van de AOW in feite een werknemersverzekering wil maken. "We zijn er voorstander van dat iedereen zelfstandig aan de arbeidsmarkt meedoet, maar in de praktijk zal dat lang niet altijd haalbaar zijn", stelt FNV-woordvoerder Paulus Plas.