Hvordan skal vi klare å ta vare på vårt eget? Vår opprinnelige kultur, vårt eget folk, tryggheten, sikkerheten? Hvordan skal vi få kontroll over våre egne lover, i dag eies de av svin, og ingen stiller spørsmål med det.. Advokater og jurister, dommere og politikere eier vår lov i dag og tjener penger og tilegner seg makt over folket. Fremmede interesser og makter styrer landet vårt i dag, det finnes svært lite av vårt eget igjen. Kulturen vår finner du i dag bare blant eldre og ute i bygdene, den er i ferd med å forsvinne helt, totalt utslettet.

Å vinne kampen er jo spørsmålet, og svaret ligger åpenbart ikke i ekstreme meninger og virkemidler, en kamp må vinnes med kraft og makt og det får man ikke uten at folket er med. I 20 år har jeg tenkt på dette, og noen punkter har jeg konkludert med, her er noen:

1. Gode menn må samles og stå sammen. Hver for oss blir det bare blårøyk.
2. En samling av gode menn må utøve makt, det må få konsekvenser å motsette seg gode menns felles sak. Det må stå makt bak ord, ellers har de ingen mening.
3. Det må penger til. Økonomi er makt. Gode menn må forvalte penger som kan benyttes til felles sak.
4. Det må klare regler og forpliktelser til som gode menn må leve og forholde seg til.
5. Ekstremitet/ekstremisme kan ikke brukes annet en i presserende situasjoner der familie og fellesskap er direkte truet og liv står på spill. Da blir det legitimt.
6. Bruker du nazisme, så går det en vei, og det er rett i dass. Nazisme har intet feste i folk flest og er dømt til å misslykkes. Ser man på roten til dette finner man raskt ut at fundamentet er råttent, det går ikke å vinne med noe som er basert på et råttent fundament skapt av enkeltmennesker (Mao, Hitler, Stalin etc etc)
6. For at noe skal slå rot, må det gro fast og integreres i hverdagen. Enhver bevegelse eller tro som skal lykkes må også være en del av hverdagen, det vil si endel av alt. Det er derfor Islam er en suksess (men med åpenbare svakheter som kan tas tak i), man tror ikke bare, man lever med troen 24 timer i døgnet og den regulerer alt i ditt liv.
7. Du kan aldri inngå kompromisser eller blande inn fremmed tro og lov. Med en gang du gjør dette så vasker du bort hele fundamentet, du kan bare erstatte det med noe bedre.