Kjøttbutikken i Brugata 3c har i 15 år solgt ulovlig og bedervet kjøtt fra møkkete lokaler. For kort tid siden åpnet butikken etter tre måneders straffestengning og lovet bot og bedring. Nå har helsemyndighetene igjen satt kroken på døren for Oslos verstingbutikk.


Kakerlakker, skitt og bedervet kjøtt. Mattilsynets inspektører blir kvalme bare av synet de møter i enkelte av Oslos butikker og serveringssteder. I fjor måtte de stenge eller legge ned omsetningsforbud 135 steder.11.10.2005: Uemballert forurenset slaktekjøtt blir funnet på kjølerommet i bakgården (stedet het da Lille Brugata Kjøtt). FOTO: MATTILSYNET


Men én virksomhet tar kaka når det gjelder matsnusk i Oslo. En liten, men tydelig lukrativ virksomhet i den travle Brugata har satt en lite smakfull rekord.

For første gang har Mattilsynet gitt et sted virksomhetskarantene for andre gang.

I 15 år har helsemyndighetene slitt med kjøttbutikken i sentrum, som gjentatte ganger er tatt på fersken i å selge smuglervarer, møkkete og helsefarlig kjøtt.

Her har de ansatte forsøkt å gjemme bort kjøtt, manipulere og lyve for Mattilsynets inspektører.

Og gjentatte ganger har de lovet bot og bedring.

Mattilsynet har hastestengt eller beslaglagt kjøttprodukter her så mange ganger at man har mistet oversikten over alle vedtakene som er gjort.

En gjennomgang Aften har gjort, viser at myndighetene har vedtatt stengning eller omsetningsforbud mellom 15 og 20 ganger på adressen. De siste fire årene har Mattilsynet stengt kjøttbutikken seks ganger.

– I en særklasse

– Det er ikke uvanlig at vi må følge opp steder ganske ofte, men denne virksomheten er nok i en særklasse. De har en useriøs måte å drive kjøttbutikk på, uten tanke for brukerne og mattrygghet. Det er alvorlig at de forsøker å omgå regelverket, som er ment å beskytte forbrukerne, sier seksjonssjef Gry Holmbakken i Mattilsynet.


18.02.2008: Kjøtt ble fraktet i en skitten transportbil (stedet het da Lille Brugata Kjøtt). FOTO: MATTILSYNET

– Hvorfor får et slikt sted holde det gående i 15 år?

–Vi kan kun stenge steder fordi det er helsefare, ut fra føre var-prinsippet. Men vi kan ikke holde et sted stengt hvis faren er over og de ansatte har vasket og ordnet. Skjer det flere ganger, kan vi gi virksomhetskarantene i opp til seks måneder. Her har vi først gitt karantene i tre måneder, nå i fire måneder. Men vi har ingen mulighet til å frata dem retten til å drive virksomhet.

– Penger viktigere

Tross massive kampanjer for bedre rutiner og aksjoner mot smuglerkjøtt, er det fortsatt steder i Oslo som driver på grensen, uten kontroll på mat og hygiene.

– Vi har dessverre noen som ikke er opptatt av om maten de selger er trygg for forbrukerne. Her er inntjening og penger viktige enn å følge spillereglene for å sikre trygg mat, sier Holmbakken.

Forrige gang Brugata Kjøtthandel ble karantenestengt, klaget eieren saken inn til rettsvesenet, med sviende nederlag. Også denne gang har butikken klaget, nå på lengden av virksomhetskarantenen. Butikken er stengt mens saken ligger til behandling hos Mattilsynet.

– Vi ønsker ikke å kommentere forholdene, og avventer behandlingen av klagesaken, uttaler Egil Hjorteset, som er advokat for Brugata Kjøtthandel.
Kjøttmarerittet i Brugata 3 C
Siden 1995 har disse nedslitte Thon-lokalene huset Lille Brugata Kjøtt, senere Nye Brugata Kjøtt, drevet av Saleyi Fuad eller hans tidligere hustru.
Butikken ble overtatt av Brugata Kjøtthandel Ltd. og Kamran Saber Ahmed da virksomheten fikk karantene i 2008.
12.02.1996: Beslag av ulovlig kyllingkjøtt, tyrkiske pølser og egg.
28.01.1997: Varmtvannstemperatur kun 50 grader.
09.07.1997: Ulovlig kjøttskjæring. Håndterer kjøtt på oppvaskplass. Kaldt varmtvann.
24.02.1998: Trues med tvangsmulkt etter gjentatte pålegg om å bedre dårlig kjøtthåndtering og renhold.
27.05.1998: Manglende sporbarhet på kjøtt.
24.08.1998: Finner uemballert kjøtt på kjølerom. Dårlig renhold og manglende sporbarhet.
20.05.1999: Krav om sporbarhet. Dårlig personlig hygiene. Lav temperatur på varmtvann.
13.04.2000: Godkjenning utløper. Må etterkomme en lang liste med pålegg for å få ny.
10.11.2000: Stenger ulovlig lager i bakgård. Omsetningsforbud og destruksjon av helsefarlige kjøttvarer.
05.02.2002: Varsel om stenging på grunn av manglende internkontroll.
25.02.2002: Renholdsinspeksjon. Vedtak om stenging på grunn av manglende godkjenning.
20.03.2002: Oppfølging viser at internkontroll ikke er på plass. Stenging opprettholdes.
22.03.2002: Innfører internkontroll, åpnes igjen.
23.04.2002: Nytt varsel om stenging på grunn av svært dårlig renhold.
28.06.2002: Nye renholdsprøver. Stenging på grunn av dårlig renhold.
23.07.2002: Oppheving av stengingsvedtak etter nye prøver.
21.10.2003: Inspeksjon avdekker mangelfull driftshygiene.
10.12.2003: Fortsatt mangelfull driftshygiene. Varsel om avslag på søknad om ny godkjenning.
10.06.2005: Virksomheten skiftet navn og eierselskap, drev uten godkjenning. Varsel om stenging.
11.10.2005: Oppfølging etter ny godkjenning avdekker mangler. Bryter godkjenningsvilkår.
31.10.2005: Inspeksjon viser dårlige rutiner for sporbarhet.
23.02.2006: Funn av masse smuglervarer. Vannsøl på gulvet, møkkete varebil og kaldt varmtvann. Stemples som helsefarlig.
08.03.2006: Godkjenning trekkes tilbake og butikken stenges.
26.07.2006: Ny godkjenning, men fortsatt elendig hygiene og umerket kjøtt. Kjøtt på kjølerom har grå/grønn farge og lukter surt.
21.06.2007: Omsetningsforbud på grunn av manglende rutiner. Tatt for momssvindel og salg av smuglerkjøtt.
28.06.2007: Varsel om tvangsmulkt etter at påleggene ikke er fulgt opp.
16.11.2007: Hastevedtak om omsetningsforbud på grunn av helsefarlig kjøtt.
07.01.2008: Får begrensninger i driften og må destruere kjøtt. Trues med tvangsmulkt.
18.02.2008: Stenges i én uke og ilegges tvangsmulkt på 100 000 kroner. Funn av forurenset kjøtt. Varebil er farlig skitten.
24.04.2008: Mattilsynet stenger igjen butikken på grunn av helsefare. Får gjenåpne først 19. mai.
06.06.2008: Finner kjøtt forurenset av møkk og produkter som karakteriseres som «ikke egnet som menneskeføde». Mengder av umerket kjøtt destrueres. Ansatte forsøker å gjemme kjøtt som ikke er veterinærkontrollert. Utenlandsk kylling forsøkt endret utseende på for å gjøre den «norsk» (fjernet ytterste ledd på vingene og posen med innmat).
22.10.2008: Syv sekker lammebog og sadel og fire kasser sau/storfekjøtt er ikke sporbart. Omsetningsforbud og beslag.
27.10.2008: Inspeksjon viser mangel på internkontrollsystem og rutiner.
06-07.11.2008: To oppfølgingsinspeksjoner viser at butikken ikke har fulgt opp pålegg.
05.03.2009: Finner 18 hele lammeskrotter, kilovis med kyllingfilet og storfekjøtt uten dokumentasjon. Omsetningsforbud og beslag.
09.03.2009: Ytrefilet av storfe, sau og vær samt kyllingfilet uten merking. Prøver viser at storfe må være innsmuglet, stammer fra Irland – som ingen importerer fra. Ansattes forklaringer avsløres som løgn. Dårlig hygiene.
10.03.2009: Dagen etter skjæres kjøtt i oppvaskavdelingen, selv om forholdet ble påpekt dagen før. Fortsatt uhygieniske forhold. Ilegges virksomhetskarantene på tre måneder.
05.11.2009: Holdt åpent i en drøy måned, og det legges ned forbud mot kverning og salg av kjøttdeig. Fullt av inntørkede kjøttrester på kvern. Lokalet og varebil er møkkete, gammel emballasje brukes om igjen, finner 130 kilo udokumentert kyllingkjøtt og gammelt geitekjøtt.
15.12. 2009: Finner 16 kilo kyllingfilet og 15 kilo storfekjøtt gjemt i en komfyr i oppgang ved lager. Viser seg å være ulovlig importert. Inspektører finner en taperull med autorisasjonsstempel som er stjålet fra Nortura på Løren.
17.12.2009: Under en aksjon med politi og tollvesen mot bakeri i nabolokalet observeres en ansatt med arbeidshansker på vei opp til en balkong fra kjøttbutikkens bakdør. Personen bråsnur da han oppdager kontrollen. Gjemt på balkongen: Flere kilo smuglerkjøtt og pinnekjøtt, eksponert for rotter, skitt og annen forurensning.
12.01.2010: Brugata Kjøtthandel ilegges sin andre virksomhetskarantene.
Må holde stengt til 11. mai.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/os...cle3568797.ece