Orania

Frans de Klerk, Uitvoerende hoof van die Orania Beweging, besoek Europa vanaf 16 Maart om belangrike skakelwerk te doen.Orania smee buitelandse bande
03/2010

Volgens die jongste nuusbrief van die Orania Beweging, wat die oorhoofse bestuur van Orania hanteer, is die beweging besig om sy buitelandse ondersteuningsbasis deurlopend uit te brei. Dit is om hierdie rede dat die Buitelandse Vriende van Orania reeds etlike jare gelede tot stand gekom het.

Die Europese skakeltoer in 2010 is in opvolging van 'n vorige skakeltoer wat verteenwoordigers van die Orania Beweging in 2006 aan Europa gebring het.

Binnekort word skakeling met vriende in Europa nog 'n stappie verder geneem wanneer Frans de Klerk, uitvoerende hoof van die Orania Beweging, vergesél van adv. Rian Genis, verskeie Europese lande vanaf 16 Maart tot 3 April besoek om gesprek te voer met politieke partye, kulturele verenigings, menings-vormers en lede van die Orania Beweging in die buiteland.

Vier openbare byeenkomste sal ook soos volg gehou word om belangstellendes die geleentheid te bied vir meer inligting oor Orania:

20 Maart 2010 - Jaarvergadering van die Vrienden van Zuid-Afrika te Antwerpen, Vlaandere.

26 Maart 2010 - Byeenkoms van die Buitelandse Vriende van Orania te Veenendaal, Nederland.

27 Maart 2010 - Byeenkoms van die Buitelandse Vriende van Orania te London, Engeland.

29 Maart 2010 - Byeenkoms van die Buitelandse Vriende van Orania te Frankfurt, Duitsland.

'n Besoek aan Suid-Tirool in die noorde van Italië is ook deel van die beplanning. Hierdie Duitssprekende gemeenskap is reeds vir dekades gewikkel in 'n stryd om die behoud van hulle kultuur en inskakeling by Oostenryk. Verteenwoordigers van die Orania Beweging sal ontvang word deur lede van die Suid-Tiroolse Volksparty, wat ook die regerende party in hierdie streek van Italië is.

“Afrikaners moet hulle bande versterk met hulle stamlande en ander Afrikaners wat tans in die buiteland woonagtig is. Orania het buitelandse ondersteuning nodig,” sê De Klerk.

Vriende en lede van die Orania Beweging word hartlik genooi om die byeenkomste soos op die program uiteengesit, by te woon. Kom gesels gerus saam!
Bron: Ditsem Vrystaat (oulike publikasie)

PS: Frans De Klerk se Pa is in my verloofde se gemeente en is die hoof van die kultuur vereniging.