- Kjære Jens, lønnsgapet må tettes, bønnfaller bøndene, men blir trolig møtt med døve ører.

Men mye tyder på at bøndene bønnfaller om penger for døve ører.

Årets jordbruksoppgjør ser ut til å bli det hardeste på mange år.

Bønder rundt om i landet truer med aksjoner dersom regjeringen ikke bidrar med mer enn tidligere.

Presset er særlig sterkt mot Senterpartiet og landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp).

Den ene dagen er Senterpartiets stortingsgruppe i harnisk over at Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen oppfordrer til moderasjon. Dagen etter blir gruppen møtt med tilsvarende uttalelser fra Brekk.

– Ro dere

I Klassekampen fredag ber han partene roe seg.

– Regjeringen sitter ikke på Sareptas krukke, sier landbruksministeren, og viser til at alle har et ansvar for å bringe oljepengebruken ned på et nivå som er forsvarlig.

Dette sier han samtidig som sentrale Sp-politikere mener det ikke haster med å komme tilbake til handlingsregelen «snarest mulig», slik blant andre finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) gjentar gang etter gang.

Nå forsøker lederen i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, seg med en direkte appell til statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i form av et brev som også er sendt i kopi til de to andre partilederne i regjeringspartiene, Kristin Halvorsen (SV) og Liv Signe Navarsete (Sp).

– Spørsmål om vilje

– Er det vilje, er det mulig å gi bøndene et godt landbruksoppgjør, uten at det går ut over budsjettbalansen, sier bondelagslederen.

Han forventer at regjeringen innfrir løftene i Soria Moria 2 om å videreutvikle norsk landbruk.

I brevet uttrykker Bjørke tilfredshet med regjeringens landbrukspolitikk så langt, men understreker at det er nødvendig å sørge for at bøndene nærmer seg andre grupper lønnsmessig dersom løftene fra Soria Moria skal oppfylles.

Bondelaget peker også på at resultatene for de store matvarekjedene viser at det er økonomi i verdikjeden og at noen tjener gode penger på det bøndene produserer.

– Norske forbrukere bruker ikke mer enn 11 prosent av sin lønn på mat. Overføringene til landbruket på statsbudsjettet er under 1,5 prosent. Er det vilje er det fullt mulig å åpne for et godt landbruksoppgjør uten at det går ut over ønsket om å stramme inn på statsbudsjettet, konkluderer bondelagslederen.

Kilde http://www.aftenposten.no/okonomi/in...cle3561495.ece