Riksadvokaten har henlagt saken mot en 21-åring, som har vært siktet for forsettlig drap på en 25-åring. Det var natt til 1. mai i fjor at kameraten ble drept med et haglgevær på Nedre Byåsen.


Avgjørelsen er i samsvar med innstillingen fra førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes. Soknes har deretter bestemt at 21-åringen heller ikke skal tiltales for uaktsomt drap. Og endelig har førstestatsadvokaten kommet til at det ikke foreligger mulige brudd på bestemmelsene i våpenloven. I motsatt fall ville bøtelegging vært aktuelt. Det blir med andre ord ingen straffereaksjoner mot 21-åringen.

Siktelsen for forsettlig drap er henlagt etter bevisets stilling.

Grundig etterforsket

– Etterforskningen i denne saken har vært veldig grundig. Likevel har ikke politiet klart å avdekke hva som egentlig skjedde den tragiske kvelden og natten. Det var bare siktede og avdøde til stede i sokkelleiligheten på Nedre Byåsen, som ble disponert av siktede, opplyser Soknes.

Politiet ble varslet klokken 00.20 natt til 1. mai 2009, og 25-åringen var død da politiet kom til stedet.

Begge tilhørte black metal-miljøet i Trondheim. Av venner ble avdøde beskrevet som en dyktig komponist og vokalist.

21-åringen har forklart at han oppbevarte haglgeværet i stua. Han drev der tørrtrening etter at han like før hadde tatt jegerprøven.

Avvek fra det normale

Førstestatsadvokat Soknes sier at etterforskningen har avdekket at det også ved tidligere anledninger har vært håndtert skytevåpen som har avveket fra det normale i dette miljøet.

– Siktede har vært avhørt to ganger av politiet, der det ene har vært svært omfattende. Men han har ikke klart å fortelle hva som egentlig skjedde da haglskuddet ble avfyrt. Heller ikke tekniske eller medisinske undersøkelser gir noe svar, understreker Bjørn Kristian Soknes.

Politiet har også avhørt en lang rekke vitner. Siktelsen for forsettlig drap henlegges altså etter bevisets stilling.

Sagt på en annen måte; tvilen kommer siktede til gode.

Naturlig nok lettet

21-åringens forsvarer, advokat Arve Opdahl, sier klienten naturlig nok er lettet. Ventetiden har vært en belastning.

– Dette er en dypt tragisk sak. De to var gode venner, og de menneskelig tunge sidene ved saken vil ligge der for alltid, påpeker Opdahl.

Advokaten sier klienten mener han har samarbeidet med politiet så godt han har klart. Og klienten har ikke kunnet erkjenne å ha begått noe straffbart. Nå er han glad for å bli trodd. Han har ingen konkrete opplysninger om hva som utløste den tragiske hendelsen.

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes og forsvarer Arve Opdahl sier man kan stille en rekke spørsmål rundt hendelsen, uten å få svar. Hva som egentlig skjedde, er fortsatt åpent.

Kilde http://www.adressa.no/nyheter/trondh...cle1456860.ece