2000 nya vindkraftverk ska byggas inom tio år. Det är innebörden av en proposition som regeringen lägger fram på torsdag, skriver näringsminister Maud Olofsson på Dagens Nyheters debattsida.

Målet är att öka elproduktionen med 25 terawattimmar från förnybara energikällor fram till 2020. Det kan jämföras med att de svenska kärnkraftverken förra året producerade ungefär dubbelt så mycket.

Enligt propositionen fastställs också nya kvoter i det så kallade elcertifikatsystemet. Därmed säkerställs enligt Olofsson utbyggnadstakten av förnybar elproduktion.

Regeringens mål för vindkraften är rimliga, mot bakgrund av det certifikatsystem man beslutat sig för, enligt Matthias Rapp, vd för branschorganisationen Svensk vindenergi.

- 2 000 nya vindkraftverk på tio år motsvarar 60 procent av certifikatsystemet. Det bedömer vi som rimligt, inom den ram som regeringen har satt, säger han.

Totalt tycker dock Rapp att ambitionsnivån kan kännas lite låg i regeringens certifikatsystem.

- Ambitionen om 25 terawattimmar förnybar energi till 2020 skulle kanske kunna vara 30 terawattimmar. Men det är en annan diskussion.

Resterande 40 procent av utbyggnaden i certifikatsystemet beräknas främst komma från biobränsleeldade kraftvärmeverk, vid sidan av en mindre del vattenkraftsprojekt.

I fjol byggdes 269 nya vindkraftverk i Sverige, enligt Matthias Rapp. Tillsammans med tidigare vindkraftverk har man därmed nått upp till en effekt på 1 500 megawatt.

Att på tio år bygga ytterligare 2 000 vindkraftverk, det vill säga 200 per år, kan se ut som en nedtrappning av utbyggnadstakten. Men då verken blir allt större och mer effektiva går det inte att räkna på det sättet, enligt Rapp.

- Man måste tänka på att vindkraftverken blir större och större. Vi räknar med en snittstorlek på 2,5-3,0 megawatt per nytt vindkraftverk under perioden. Då får du 5 000-6 000 megawatt i ny effekt.

2020 skulle Maud Olofssons mål alltså ge en total effekt från vindkraften på 6 500-7 500 megawatt. I producerad el beräknas detta ge minst 15 terawattimmar eller 10 procent av landets beräknade elkonsumtion 2020.

Det kan jämföras med de 17-18 procent, som beräknas bli snitt för vindkraftens andel av elkonsumtionen i hela EU till 2020.

- Andra länder är mer ambitiösa, för där ersätter man fossila kraftkällor, som kolkraftverk. Det problemet har vi inte i Sverige och det finns ingen anledning att bygga vindkraft för att ersätta vattenkraft. Båda är ju förnybara, säger Rapp.


Kilde http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ol...or_4355129.svd

Dette er jo bare flott, men det går alt for sent med klimatiltak.