Kan vise gammel europeisk innvandring til øst-Asia.

Funnet av skjelettet kan peke mot at det ikke bare var mongolske folk som bebodde Mongolia og tilstøtende områder for 2000 år siden.

Mange mener at det har vært rene metropoliske tilstander i området, med folk fra mange steder i verden - som snakket forskjellige språk.

Det nye skjelettfunnet kan enten dreie seg om en mann som hadde reist til Mongolia selv, eller hvis familie hadde bodd i området i lengre tid.

Om akkurat dette kan ikke DNA-prøvene si noe.

Men DNA-funnene som er gjort i mannens skjelett viser at hans genetiske opphav i hvert fall ikke er i Mongolia, men i et område som på den tiden var befolket av indo-europeere, og som også snakket indoeuropeiske språk.

- Funnet kan indikere en indo-europeisk innvandring til nordøst-Asia for 2000 år siden, sier Kyung-Young Kim i den vitenskapelige artikkelen om funnet.

Fortsetter her http://www.aftenposten.no/viten/article3500220.ece