N er det lettere for personer fra Balkan reise til Norge. Flere advarer om at kriminelle nettverk kan utnytte den frie ferdselen.

Les mer: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article462587.ece
Er endel kommentarer der, bl.a:
"– I all rettferdighet m man se p alt det positive et pnere Europa har medfrt. Vi samarbeider stadig nrere og tettere med mange av de st-europeiske landenes politimyndigheter. Et slikt samarbeid er vi fullstendig avhengige av for bekjempe grenseoverskridende organisert kriminalitet, sier Ervik."

Det var en merkelig mte rettferdiggjre et mer pent Europa p!