Mens innvandrerne strømmer til Groruddalen og Oslo sør, flytter etniske nordmenn vekk.

– Det er ganske tydelig at mange etnisk norske er veldig skeptiske til innvandrerne, sier Aynur Isciel.

49-åringen med tyrkisk bakgrunn bor i et flerkulturelt nabolag på Bogerud sør i Oslo.

– For et par år siden flyttet en gammel dame fordi det var kommet for mange innvandrere der. Hun hadde bodd i nabolaget i 40 år.

Isciels nabo er ikke alene. Bare i fjor ble det 1600 færre etniske nordmenn i Groruddalen. Samtidig økte den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen med 1500. Det samme skjer i de søndre bydelene. På Søndre Nordstrand alene ble 442 etniske nordmenn skiftet ut med omtrent samme antall innvandrere. Nesten halvparten av befolkningen i bydelen har nå innvandrerbakgrunn.

Fortsetter her http://www.aftenposten.no/nyheter/os...cle3424942.ece