fok.nl

Op de Tweede Kamer is binnenkort naast de Nederlandse vlag, ook de vlag van de Europese Unie te vinden. Een meerderheid van de Kamer heeft zich achter dit plan van CDA en D66 geschaard.

Door de vlag te heisen hoopt het parlement 'de vorming van een Europese identiteit' te bevorderen. Daarnaast hebben nationale parlementen meer macht gekregen binnen de Europese Unie, sinds het verdrag van Lissabon in werking is getreden. Dat gebeurde vorige week dinsdag.

Een voorstel om de Europese vlag op alle gebouwen van de rijksoverheid te laten wapperen, haalde het niet.
En langzamerhand worden zelfs die cosmetische wijzigingen aan de EU-grondwet ongedaan gemaakt.