Byantikvaren vurderer å politianmelde Telenor etter ulovlig graving i et fredet område på Ekeberg. – Det er snakk om ren vandalisme, sier arkeolog.


år noen skal gjøre gravearbeider på Ekebergsletta er det automatisk krav om at arbeidene følges av en arkeolog. Dette fikk Telenor beskjed om da de på normalt vis leverte inn gravemelding den 23. august i år.

Siden har Telenor drevet etter rene vill-vest-metoder. Det er sannsynlig at området de har gravd i inneholder kulturminner.

– Vi skrev et brev til Telenor innen fristen og gjorde oppmerksom på at de planlagte arbeidene i Valhallveien befant seg i et område med mange kjente kulturminner i umiddelbar nærhet, og at det var store muligheter for ukjente funn i traseen der de ville grave. Vi ba dessuten om å få et bedre kart fordi traseen deres var for dårlig markert, sier arkeolog Leif Håvard Vikshåland til Nordstrands Blad.

Telenor svarte ikke

Telenor svarte aldri på brevet. Byantikvaren har en ansatt med oppgave å overvåke gravearbeider. Han ringte Telenor og fikk beskjed om at de skulle ta kontakt når tidspunktet for graving nærmet seg, trolig den 21.09.09.

Deretter ble det igjen stille fra telegiganten.

Gravingen igang

I forrige uke var Eikabergtingets Svein Prestvik i området. Og oppdaget at det var graving i gang i nordenden av campingplassen. Han tok kontakt med byantikvaren.

Da skjedde ting fort.

– Vi sendte umiddelbart melding til Telenor med krav om at de stanset arbeidene. En hos oss reiste opp og la igjen en lapp på anleggsmaskinene med krav om å stanse. Selv dro jeg opp mandag morgen, og møtte ansatte i et entreprenørfirma som var leid inn av Telenor for å gjøre jobben. De avventet svar på hva de skulle gjøre fra Telenor, men etterkom mitt krav om å stanse alt arbeid med umiddelbar virkning, sier Vikshåland.

Selv ikke etter at arbeidene ble stoppet har Telenor valgt å svare Byantikvaren på noe som helst.

Vandalisme

– Dette er å regne som vandalisme, og det er ikke akkurat formildende at det er et stort selskap som telenor som bryter alle bestemmelser. De burde vite at de her graver i det området i byen der det er tettest med kulturminner, og der hvert tak med grabben kan gjøre ubotelig skade, sier Leif Håvard Vikshåland.

– Er det spesielt at det er nettopp Telenor som ignorerer kravene?

– Ja, jeg synes det er spesielt beklagelig. Det vi ser på nå, er hva vi skal gjøre videre med traseen de allerede har gravd og fylt igjen.

Vil åpne grøften

– Jeg regner med at grøften må åpnes og undersøkes. Den ligger i kanten på kjente gravfelt. I sommer registrerte vi en ny steinalderlokalitet rett ved der de har gravd. De har også grav innenfor sikkerhetssonen til en steingard, sier Leif Håvard Vikshåland.

– Hva er det verste som kan ha skjedd?

– I verste fall har de gravd gjennom graver eller steinalderlokaliteter som ligger under bakken uten at vi kjenner til dem. I dette området er det så tett mellom kulturminnene at det er galskap å grave uten å arkeolog til stede. Grunnen til at det ikke er registrert flere ting i traseen til Telenor er at vi ikke har gravd her, ikke at det ikke finnes flere viktige funn, sier han.

Vurderer å anmelde

Byantikvaren er opptatt av likhet for loven. Det skal ikke være lettere for Telenor å slippe unna lovbrudd enn for en privatperson.

– Dette er en alvorlig glipp. Jeg håper det ikke er en bevisst handling fra Telenor. Det skal ikke lønne seg å snike seg unna kravet om å ha en arkeolog til å følge arbeidene, sier arkeolog Leif Håvard Vikshåland. HAn sier det hører til skjeldenhetene at noen forsåker å unndra seg kostnadene til arkeolog og å slippe eventuell stans i arbeidene.

– Vi har varslet Telenor om at de risikerer politianmeldelse. Men heller ikke det har Telenor kommentert, avslutter Leif Håvard Vikshåland.

Ukjent med saken

Informasjonssjef Knut Sollid i Telenor sier han er ukjent med saken, men lover å undersøke saken og følge den opp internt.

– Slik jeg nå får saken presentert fra Nordstrands Blad er det åpenbart kritikkverdige forhold her, sier Sollid.

Kilde http://www.noblad.no/apps/pbcs.dll/a...ETER/712029991