16-17-åringer fra Baltikum ble lokket med jobb i Bergen, men skal i stedet ha blitt satt til å stjele. Denne type barneslaveri er på fremmarsj i Europa, ifølge politiet.

Lørdag 17. oktober i år: En 17 år gammel gutt fra Baltikum har nettopp forsynt seg med elektronikk fra hyllene på Elkjøp på Sartor Senter utenfor Bergen. Han er på vei ut døren da alarmen går. Da en ansatt ber ham komme tilbake, adlyder han.

Skjult i handlekurven han har på armen skal betjeningen ha funnet fire GPS-er til en verdi av 8000 kroner.

Politiet blir tilkalt, og gutten blir anmeldt. Ifølge kunder var det to personer til i butikken som de mente kunne stå i ledtog med 17-åringen.

- Tyveriet virket svært uprofesjonelt, blant annet fordi det var festet store alarmer til produktene, sier varehussjef Chris Næss til Bergens Tidende.

- Moderne barneslaveri
I løpet av noen måneder i høst er denne gutten og to andre baltiske ungdommer i 16-17-årsalderen tatt på fersken under butikktyverier i bergensregionen.


Politiet jobber nå ut fra en teori om at ungdommene er ofre for menneskehandel - rekruttert i hjemlandet og fraktet til Bergen med et kynisk formål: Å drive med vinningskriminalitet.

- Utviklingen i høst er bekymringsfull. I de tre konkrete sakene har vi sterk mistanke om at menneskehandlere står bak. Det er svært alvorlig at mindreårige utnyttes til å drive med organisert kriminalitet, sier Rudolf Christoffersen, jurist i spesialgruppen Exit i Hordaland politidistrikt.

Den nystartede Exit-gruppen jobber med sex-kjøp-, hallik- og menneskehandelsaker. Til nå har fokuset vært å etterforske saker knyttet til prostitusjon.

På bakgrunn av utviklingen i høst, har imidlertid Exit-folkene bestemt seg for å sette inn støtet mot det de kaller «en moderne form for barneslaveri».

- De tre sakene vi har kommet over gir ikke grunnlag for å snakke om noen trend. Men ut fra erfaringene i andre europeiske land, er det grunn til å tro at det er flere slike saker. Vi vil bruke en del ressurser på å bekjempe utviklingen, slik at dette fenomenet ikke får fotfeste i Bergen, sier Christoffersen.

- Banebrytende i Bergen
Birgitte Ellefsen leder Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) i Politidirektoratet. Hun sier at politi og myndigheter først de siste årene har fått øynene opp for denne formen for menneskehandel.

- Menneskehandelbegrepet har hittil hovedsakelig vært knyttet til prostitusjon. Når bergenspolitiet nå går inn og identifiserer mindreårige utnyttet til kriminell virksomhet som mulige ofre for menneskehandel, er det banebrytende. Slike forhold har ikke blitt etterforsket som menneskehandel tidligere, sier Ellefsen.

- Nå ser vi at flere mindreårige identifiseres som ofre for tvangsarbeid og tvangskriminalitet. Vi registrerer også et økende antall bekymringsmeldinger om utnyttelse av mindreårige til tyverier og narkotikasalg, sier Ellefsen.

Jakter på bakmenn
Lederen for politiets Exit-gruppe, Are Sangolt, sier at de til nå har prioritert å ta hånd om de tre ungdommene fra Baltikum.


- De har fått et trygt sted å bo i regi av barnevernet, og tilbud om verge og bistandsadvokat. Nå tar vi fatt på den vanskelige oppgaven med å finne eventuelle bakmenn. Mye gjenstår, sier Sangolt.

Politiet vil ikke si hva ungdommene har sagt om eventuelle bakmenn.

Ifølge KOM-leder Birgitte Ellefsen har det hittil ikke vært en eneste menneskehandelsak for norsk rett der utnyttelse av mindreårige til kriminalitet har vært tema.

- Det gjør at vi hittil har liten kunnskap om hvordan utenlandske mindreårige rekrutteres, og hva som skjer når de kommer til Norge, sier Ellefsen.

Til nå har barn og ungdom i lignende saker blitt tatt hånd om av norsk barnevern, og så returnert til hjemlandet.

- Returen skjer gjennom en IOM (Internasjonal organisasjon for migrasjon) og i samarbeid med hjemlandets barnevernmyndighet. Barna og deres familier får oppfølging for å forebygge at barna utsettes for det samme igjen, sier Ellefsen.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...cle3407116.ece