fok.nl

In tegenstelling tot wat minister Eurlings meldde, zal de overheid wel toegang verschaffen tot de reisgegevens uit het kastje dat voor rekeningrijden bestemd is. De recherche en AIVD mogen gewoon de routegegevens bekijken als zij van mening zijn dat de "veiligheid van de staat" in het geding is of "ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten." Wat de "staatsveiligheid" in het geding brengt, bepaalt de overheid zelf.

CU-Kamerlid Cramer vindt dat de privacydiscussie overtrokken is, want “via de bonuskaart van de AH en de gegevens van de mobiele telefoon ligt ons leven toch al op straat.” Oppositiepartijen PVV en VVD vinden het een “big brother is watching you-verhaal.”

Minister Eurlings blijft stellen dat de privacy gewaarborgd is. De recente geschiedenis met betrekking tot dit soort grootschalige projecten leert ons dat dat vaak, in tegenstelling tot wat overheid op voorhand zegt over onder andere privacy, niet het geval is.

De reisgegevens van iedereen die met de OV-chipkaart reist, worden voor zeven jaar opgeslagen. Deze gegevens zouden in eerste instantie niet kunnen worden ingezien door de overheid of andere instanties. Niets was minder waar.

De vingerafdrukken op identiteitsbewijzen zouden ook enkel dienen om de identiteit van de documenthouder te verifiëren. Ook dit bleek niet te kloppen, want de vingerafdrukken van elke Nederlander komen in een centrale database die kan worden ingezien door politie en het Openbaar Ministerie.