Organisationen Black Cobra håller på att etablera sig och sin grova kriminella verksamhet på flera svenska orter. I bl.a. Stockholm är man i full gång med sina specialiteter – våld, utpressning, narkotikabrott och övergrepp i rättssak. I Stockholmsområdet har medlemmarna bl.a. ägnat sig åt skottlossning på öppen gata vid ett flertal tillfällen. Att man skjuter varandra och andra gangsters är inget att orda om. Men normalt folk kan också träffas av brottsligheten. Och likgiltigheten för dessa andra människors väl och ve syns som vanligt i dessa kretsar vara fullständig.

Medlemmarna i Black Cobra är invandrare. Enligt polisen tillhör de inte, för att utrycka sig milt, kretsen av ”de mest intelligenta” individerna på marknaden. Mentala defekter (på grund av utbredd inavel?) uppges t.ex. vara vanligt förekommande. Det gör dem inte mindre farliga. Snarare tvärtom.

”Sveriges största” dagstidning uppmärksammade 21 november 2009 på en helsida Black Cobra-rörelsen och dennas kriminalitet. Men något fattades i artikeln: Inte med ett enda ord berörde Dagens Nyheter det faktum att det är fråga om invandrare. Det hade väl annars varit intressant för läsekretsen att få reda på. Kunde t.ex. vara bra att ha med i baggaget när det diskuteras om invandringens fram- och baksidor. Men Dagens Nyheter ville alltså inte bidra med den upplysningen. Man kan ju ana varför.

I sammanhanget måste också en känga, eller två, ges åt riksdagens ledamöter, d.v.s. Sveriges lagstiftare. Varför reagerar och agerar inte denna i dessa sammanhang sömniga församling inför den kriminella dräggens utbredning och deras övergrepp mot vanligt, normalt folk i Sverige?

Frianyheter