- VGs påstander på lederplass 8. oktober om norsk støtte til koranskoler i Pakistan er sterkt villedende og krever tilsvar. VG hevder, uten dokumentasjon, at Norge bidrar til ekstremisme, skrev utenriksminister Jonas Gahr Støre i et tilsvar til VG 11. oktober 2009. Videre het det: - Vi bekjemper ekstremisme og bidrar til økt toleranse.

Men 8. november avslørte TV 2 Nyhetene at den pakistanske hæren har stengt fire av sju norskstøttede skoler i Pakistan fordi skolene ble drevet av ekstremister, og i dag gjør Gahr Støre retrett:
Men nå innrømmer Utenriksdepartementet at de ikke kan utelukke at enkeltpersoner med tilknytning til koranskolene i Pakistan har deltatt i krigshandlinger på Talibans side.

...

KrF-leder Dagfinn Høybråten ba umiddelbart utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) redegjøre for hvordan de norske bevilgningene ble brukt. I dag fikk han svar:

– Vi er kjent med at Taliban har tvangsrekruttert gjennom brutal framferd og andre virksomheter, og de kan for eksempel ha tvunget eller overtalt elever, lærere eller andre ved skolen i sine rekker, svarer utenriksminister Jonas Gahr Støre på brevet fra Høybråten.


De stengte koranskolene ligger i Swat-dalen, og til tross for at Taliban tok kontroll over området etter en omstridt fredsavtale med pakistanske myndigheter fortsatte regjeringen å støtte de aktuelle skolene. Taliban innførte sharialover, satt rettsvesenet til side og nektet jenter over 13 år skolegang.
TV 2 Nyhetene har tidligere fortalt at en av lederne ved en de norskstøttede koranskolene ble drept av den pakistanske hæren. Men i brevet fra Støre fremgår det at også en annen lederskikkelse har støttet ekstremister.


– Blant annet skal en person med lederfunksjoner ved en av skolene være arrestert, mistenkt for pro-Taliban virksomhet, skriver Støre.

Allerede i 2007 advarte norske forskere, forskningsinstitusjonen International Crisis Group (ICG) og opposisjonspolitikere mot UDs kontroversielle prosjekt, men både Gahr Støre og statssekretær Håkon Guldbrandsen (SV) har det siste året avvist kritikk ved å vise til Høgskolen i Oslos (HiO) evaluering "Islamic education in Pakistan" fra 2008. I mars hevdet statssekretær Gulbrandsen at HiOs evaluering viste at koranskole-prosjektet var vellykket.

TV2s gjennomgang av den aktuelle rapporten viste imidlertid at bare 16 av 115 skoler ble besøkt og kontrollert. HiO brukte èn uke på evalueringen og på enkelte dager ble opptil fem koranskoler gransket.

Ifølge Gahr Støre er pilotprosjektet nå i en avslutningsfase.
– Etter at vi har gjennomført dette pilotprosjektet, i lys av dens intensjoner, gjennomføring og våre erfaringer, vil vi ta stilling til om vi har grunnlag for en eventuell videreføring. Pakistanske myndigheter har allerede satt fram ønske om å videreføring av denne norske støtten til bedre grunnskoleutdanning, inkludert reform av de religiøse skolene, skriver Støre.

Ryktet om at Norge - som eneste vestlige land - gir økonomisk støtte til koranskoler i Pakistan har spredt seg, og tusenvis av koranskoler ber nå om norsk pengestøtte. Representanter fra UD skal ha et møte om koranskole-prosjektet i Islamabad:
Der vil de få vite at det har vært en dramatisk økning i antall koranskoler som vil ha norsk hjelp.


Tusenvis av søknader

Sist gang kom det inn 127 søknader. Nå er tallet flere tusen.

– Denne gangen har vi tusenvis av søkere. Vi kan godt vise dere søknadene, sier Riaz Bahar Akhunzada til TV 2 Nyhetene.


Akhunzada har ansvaret for å følge opp UDs koranskole-prosjekt for fremme av dialog og religiøs toleranse i Pakistan. Men han fortalte aldri UD at noen av de norskstøttede skolene ble stengt fordi de var opplæringssentre for Taliban, og han ville heller ikke innrømme forholdene da Kadafi Zaman og TV2 konfronterte ham med opplysningene fra Swat-dalen.

Nå håper han at de tusenvis av søknadene vil doble den norske pengestøtten til pakistanske koranskoler:
– Vi ønsker at bistanden til koranskolene skal dobles. Nå søker vi om 140 millioner for koranskolene. 140 millioner rupier, sier Akhunzada.


Beløpet tilsvarer drøyt ti millioner kroner.

Kilde http://www.document.no/2009/11/store...emisme_ve.html