Steeds meer Brusselse leerlingen in Nederlandstalig onderwijs

Het aantal leerlingen in zowel het kleuter-, lager als secundair onderwijs in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel stijgt. Dat blijkt uit de septembertelling 2009, meldt Brussels minister Jean-Luc Vanraes, voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en bevoegd voor onderwijs. Het lager onderwijs is de grootste stijger met 2,8 procent.

Zowel het kleuter-, lager als secundair onderwijs telt meer leerlingen dan vorig jaar. Zo steeg het aantal kleuters in het Brussels Nederlandstalig onderwijs licht van 10.054 naar 10.097. Dat is een stijging met 0,4 procent. De instroom is het grootst in de tweede kleuterklas. Bijna 88 procent van de kleuters uit het derde jaar van vorig schooljaar gaan nu naar een Nederlandstalige Brusselse lagere school.

Het aantal leerlingen in het lager onderwijs steeg met 383, of 2,8 procent. De grootste stijging valt te noteren in het gemeenschapsonderwijs. Het aantal zesdejaars dat na vorig schooljaar vertrokken is naar een Nederlandstalige secundaire school buiten Brussel is gedaald. Leerlingen blijven voor bijna 80 procent na hun lager onderwijs voor een school in Brussel kiezen.

Na een daling vorig jaar is het aantal leerlingen in het secundair onderwijs opnieuw gestegen. Sterkste stijger is het gesubsidieerd officieel onderwijs. Becijferd naar onderwijsvorm, stijgen het TSO en het BSO het sterkst. "Vooral uit deze stijgende inschrijvingen binnen het technisch en beroepsonderwijs merken we dat leerlingen en ouders vandaag een bewuste keuze maken voor een passende studierichting met een toekomst op de arbeidsmarkt", besluit Vanraes. (belga/lb)

http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderw...nderwijs.dhtml