I Danmark praktiseres tvungen bosetning av flyktninger til kommunene. Senterpartiets Ola Borten Moe mener det er mange gode grunner til å innføre samme system i Norge.


Danske utlendingsmyndigheter avgjør hvem og hvor mange flyktninger kommunene skal ta imot. Fordelingsnøkkelen tar utgangspunkt i innbyggertall og hvilke grupper man har bosatt fra før. Det er rom for forhandling i prosessen, men danske kommuner kan ikke nekte å ta imot flyktningene, slik de norske kan.

Kvotesystemet er en av ideene Senterpartiets innvandringspolitiker, Ola Borten Moe, tok med seg hjem etter en studietur til Danmark, melder Adresseavisen.

- Vi har som parti ikke konkludert ennå, men mye taler for. Det norske samfunnet blir stadig mer flerkulturelt, og det viktigste for integreringen er at folk møtes på tvers av religion og kulturer, sier Borten Moe.

Kilde http://www.vg.no/nyheter/innenriks/n...p?artid=587697


Kanskje de burde forstå at integreringen er fullstendig feilslått, men bra er jo det. SP har mista siste rest av respekt.