I går ble en bred allianse med representanter fra Høyre til ytterste venstre stiftet, med mål om å hindre EUs datalagringsdirektiv fra å innføres i Norge gjenom EØS-avtalen.

Regjeringen varslet i Soria Moria II at det trolig vil være dissens om datalagringsdirektivet innad i regjeringen. Altså vil det være i Stortinget utfallet avgjøres. FrP, Venstre, SV og Sp har alle slått fast at de går mot direktivet og ikke ønsker det som en del av norsk lovverk.

Vil avsløre seksuelle overgrep
- Vi ønsker å implementere direktivet dersom det ikke fremkommer store negative konsekvenser for personvernet. Nå skal det settes i gang en høringsrunde som trolig avsluttes til våren, men vårt utgangspunkt er at stadig mer skjer i den digitale verden og at vi trenger verktøy for å avsløre seksuelle overgrep eller organisert kriminalitet, sier nestleder Helga Pedersen til Dagbladet.

I Høyre forlanger stadig flere at Norge forsøker å reservere seg mot det omstridte direktivet. Ap har så langt ikke tonet flagg, men Helga Pedersen går langt i å forsvare direktivet.

- Ut i fra de siste dagers debatt virker det som det i dag ikke lagres trafikkdata og personopplysninger. Jeg ser ikke den store forskjellen på at det i dag lagres fem måneder for fakturabruk eller at det lagres i ett år slik at man kan bruke det i bekjempelsen av kriminalitet, sier Pedersen.

Frykter Norge blir «frihavn»
Hun understreker behovet for et felles regelverk angående datalagring.

- Norske firmaer med servere i Danmark eller Sverige er allerede omfattet av direktivet, mens norske firmaer er utenfor kontroll. Noen oppgir dataene de har lagret over telefonen til dem som spør, andre krever en rettslig kjennelse, sier Pedersen.

Ap-nestlederen frykter også at et manglende regelverk vil gjøre Norge attraktivt for organiserte kriminelle grupper.

- Norge skal ikke bli en frihavn for kriminelle og der pedofile miljøer kan operere uten at vi kan spore datatrafikken, sier Pedersen.

Personvern mangler
Kritikernes fremste argument er at en lagring av datainformasjon om alle borgere mistenkeliggjør alle borgere og bidrar til holdningen om at alle kan antas å være «skyldige».

- Kan du gi et eksempel på et brudd på personvernet som du vil anse som grovt nok til at Ap bør gå mot loven?

- Nei, hvor den grensa går kan jeg ikke svare på i dag. Vi avventer høringene, sier Pedersen.

- Du ledet programprosessen fram mot Aps landsmøte i vår. Hvorfor er ikke ordet «personvern» nevnt i Aps partiprogram?

- Nei, det betyr ikke at vi er mot personvern. Vi snakker mye om frihet. Det er jo det denne debatten handler om, sier Pedersen.

- Fikk ikke innspill
- Men hvorfor er ikke ordet «personvern» nevnt?

- Det var ikke et område vi fikk mange innspill på underveis i programprosessen. Datalagringsdirektivet var heller ikke et stort tema da, men vi skal sikre at personverninteressene blir godt ivaretatt, sier Pedersen.

- Kritikken av direktivet har kommet fra flere hold. Har du registrert noen som setter datalagringsdirektivet og personvern sammen i en positiv forstand?

- Nei, det har jeg ikke registrert. I Ap er vi opptatt av at vi skal ha et regelverk som sikrer at personvernet blir ivaretatt ved å kreve streng kontroll av data som blir utlevert, og innføre strengere krav til lagring og sletting, sier Pedersen.

Ap og reservasjonsretten
Selv om Helga Pedersen og Ap kommer fram til at direktivet står stikk i strid med personvern er det høyst usikkert at partiet som har stått i første rekke på jasiden i i flere tiår vil trosse EU og benytte seg av reservasjonsretten.

- Det vil jo være historisk dersom Norge tar den i bruk. Kan du utelukke at Ap vil støtte et slikt forslag?

- Først får vi ta debatten, så skal vi se på hvordan vi forholder oss til EU, sier Pedersen.

Kommentarer og kilde: http://www.dagbladet.no/2009/11/04/k...ologi/8876163/

Er vi ikke allerede en frihavn for kriminelle slik vi bedriver vår innvandringspolitikk?