Forskere skal nå telle hvor mange kvinner som går med burka i Danmark.


Tidligere i år nedsatte den danske regjeringen et utvalg som skulle se nærmere på bruken av burka i Danmark.

Nå har utvalget bedt Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet om å telle antall burkakledde kvinner og finne ut hvorfor kvinnene bruker plagget.

– Vi skal lage en kunnskapsutredning om fenomenet, men vi vil ikke fremme politiske holdninger eller komme med anbefalinger. Burkautvalget skal bruke vår utredning som bakgrunnsmateriale, sier instituttleder Ingolf Thuesen.

Burkautvalget ble nedsatt i midten av august etter at regjeringspartiet Konservative la fram et forslag om forbud mot det heldekkende plagget. Dette forslaget ble siden droppet av frykt for at det kunne være grunnlovsstridig.

Burkautvalget skal likevel arbeide videre med saken, og redegjørelsen blir lagt fram innen nyttår.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/ur...cle3349799.ece