Urtehagen skole har søkt staten om å få starte opp igjen – med regelverk som strider mot privatskoleloven. Byråd Torger Ødegaard fraråder oppstarten på det sterkeste.

Norges eneste muslimske skole, Urtehagen skole, fikk en kort, men kaotisk, levetid. Skolen ble nedlagt i 2004, etter tre år med mye uro og rot. Nå forsøker Trond Ali Lindstad igjen.

Lindstad har søkt Utdanningsdirektoratet om godkjenning av en ny 1.-10. trinns muslimsk skole i Oslo. Skolen skal etter planen starte opp fra skoleåret 2010/2011, og ha 560 elever når den er ferdig utbygget i 2020. Skolen blir, hvis den blir godkjent, landets eneste skole grunnlagt på islamsk tro og lære.

–Det er behov for en islamsk skole i Norge. Foreldre har rett til å velge utdanning i samsvar med sin egen trosretning. Det finnes kristne privatskoler, og muslimske foreldre må også kunne velge en muslimsk privatskole, sier Trond Ali Linstad, som er styreleder i aksjeselskapet Urtehagen skole AS.

–Store svakheter

Men skolebyråd Torger Ødegaard (H) reiser i kommunens høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet «betydelige innvendinger» mot at skolen godkjennes som grunnskole, og peker på erfaring med tidligere drift av skolen:

Urtehagen «fremsto som en skole med store og graverende svakheter når det gjaldt ledelse, drift og økonomi» fremholder kommunen, og peker på blant annet uregelmessigheter i regnskapet og stor misnøye med skolens ledelse blant foreldre og lærere.

«Dersom skolen innvilges av Utdanningsdirektoratet, må skolen etter Oslo kommunes mening få et langt mer omfattende tilsyn enn vanlig i startfasen for å unngå at det oppstår tilsvarende problemer som sist skolen var i drift», understrekes det.

I strid med regelverk

I tillegg påpeker kommunen at det foreslåtte reglementet og vedtektene er i strid med privatskoleloven og således må endres. Blant annet ønsker Urtehagen å ta utbytte og å prioritere elever på bakgrunn av religion.

–Vi ønsker hele tiden å være i samsvar med regelverket. Hvis vi ved en glipp eller svakhet fra vår side har gjort en feil, vil vi straks vurdere å rette det opp, understreker Lindstad. Han fortsetter:

–Dette er små innvendinger til et stort og viktig spørsmål. Da skolen drev sist, var det sterke og svake sider ved driften. Jeg er enig i at det var svakheter, og det er ting vi har ryddet opp i.

Ved en eventuell oppstart skal profesjonelle pedagoger med rektor- og ledelseserfaring lede skolen på beste måte. Da står vi igjen med de positive sidene: Det er et åpenbart behov for en muslimsk skole, barna satte pris på skolen, den var populær i innvandrermiljøene.

–Sist fikk du kritikk for å blande roller og ha for mange hatter. Hva blir din rolle nå?

–Jeg er ikke interessert i å ha slike roller nå, vi skal spre oppgavene mest mulig på folk med fagbakgrunn. Jeg ønsker kun å etablere en muslimsk skole, sier Lindstad

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/os...cle3347963.ece