På 15 restauranter og klubber fant Mattilsynet råttent kjøtt, rotter, kakkerlakker og smuglervarer. Dette er lista:


Sahan Restaurant og Cafe Caynte, Hausmanns gate 6

BRUDD:
Funn av smuglerkjøtt.
Grove brudd på hygienebestemmelsene.
Grove mangler på brannvarslingsanlegget.

Umiddelbart stengt av Brannvesenet og Mattilsynet. Gårdeeier har sagt opp leiekontrakt.

Kommentar fra restauranten:

- Vil ikke kommentere saken.

Kurdistan kulturforening / Club Diam, Torgata 32

To kontroller.

BRUDD:
Funn av 47000 sigaretter.
Grove brudd på hygienebestemmelsene.
Grovebrudd på brannforskriftene. Oppbevaring av mange gassflakser i loklalet.

Umiddelbart stengt og tømt. Gårdeier har sagt opp leiekontrakt.

Kommentar fra restauranten:

NRK har ikke fått tak i innehaver.

Kurdisk ungdomsklubb, Grønlandsleiret 5

BRUDD:
Grove brudd på hygienebestemmelsene. Lokale infisert av kakelakker.
Beslag av smuglerkjøtt og sigaretter.

Stengt umiddelbart av Mattilsynet.

Kommentar fra klubben:

NRK har ikke fått tak i innehaver

Orkide kafe, Christian Kroghs gate 32

BRUDD:
All tilberedning og omsetning av mat ble stengt på grunn fare for produksjon og omsetning av helseskadelige næringsmidler. Fikk fortsette med omsetning av kaffe, te og lignende. Mangelfullt renhold, orden, vedlikehold mv. Virksomheten er under oppussing.

Kommentar fra kafeèn :

NRK har ikke fått tak i innehaver

Azadi ungdomsklubb, Osterhausgata 9

BRUDD:
5000 smuglersigaretter, smuglerkjøtt. Det som ble solgt over disk fremsto som smuglervarer. Forrige kontroll i 2008 viste det samme.

Virksomhetskarantene i tre måneder fra Mattilsynet.

Kommentar fra klubben:

NRK har ikke fått tak i innehaver.

Farahzad restaurant, Møllergata 38

BRUDD:
Smuglerkjøtt. Funn av kjøtt som ikke kunne dokumenteres for hvordan var ervervet. Kjøtt uten emballasje og merking.
Kjeller ikke sikret mot skadedyr.

Virksomheten stengt på grunn av fare for produksjon og omsetning av helseskadelige næringsmidler. Virksomheten har fått tillatelse til å åpne igjen.

Kommentar fra restauranten:

NRK har ikke fått tak i innehaver.

Malbandi Branjati klubb, Herslebsgate 4

Kontrollert 2 ganger siste 6 måneder.

Virksomheten stengt på grunn av fare for produksjon og omsetning av helseskadelige næringsmidler.

BRUDD:
Fare for produksjon og omsetning av helseskadelige næringsmidler.
Mangelfullt renhold og orden. Dårlig driftshygiene.
Funn av smuglerkjøtt.
For høy temperatur i kjøledisk.

Kommentar fra klubben:

Klubben har rettet sine mangler og ble aldri stengt.

L’Oasis mazze, Trondheimsveien 14 a

BRUDD:
Pålegg om utbedring av brannvarslingsanlegg.
Graverende mangler hva gjelder mathygiene

Umiddelbart stengt av Mattilsynet. Godkjent for åpning etter ny kontroll.

Kommentar fra restauranten:

- Vi har rettet opp manglene og er nå åpne igjen, sier innehaver.

Metin senter, Storgata 24

BRUDD:
Funn av 5500 smuglersigaretter og 100 kg smuglerkjøtt (polsk skrift). Smuglervarer selges over disk.
Matlager i kjeller med åpen kloakk og gnagere. Generell hygiene på kjøkkenet meget dårlig. Tidligere kontroller har vist det samme.
Brannvarslingsanlegget utkoblet slik at røyking mulig.

Stengt umiddelbart av brannvesenet. Blir ilagt 3 månder virksomhetskarantene av Mattilsynet.

Kommentar fra senteret:

NRK har ikke fått tak i innehaver.

Zargos senter, Storgata 27

BRUDD:
Funn av smuglerkjøtt og sigaretter.

Ikke brannvarslingsanlegg på stedet. Lokalene ikke godkjent.

Gårdeier varslet. Utkastelse og oppsigelse av husleiekontrakt.

Umiddelbart stengt av brannvesenet og mattilsynet.

Kommentar fra senteret:

- Dette er bare tull, politiet har ikke noe bevis. Nå mangler kurdere ett viktig tilbud, sier daglig leder Salah Azzuali.

Malbandi Chwar Chira, Calmeyers gate 11

BRUDD:
Uhygienisk håndtering av mat og omsetning av helsefarlige næringsmidler.
Observert rotte på matlageret i kjelleren.
Kjøtt oppbevart i skitten leilighet, i skitten og ødelagt fryseboks, bla. knust glass på stedet som lett kunne blande seg med kjøttet. Kjøtt umerket og delvis råttent.

Stengt fram til skadedyrkontroll og mattilsynet har godkjent stedet.

Global treffklubb, Calmeyers gate 9

BRUDD:
Levende rotter på matlageret i kjelleren. Mat er hjemmelaget og oppbevart i romtemperatur i 29 varmegrader. Stor helsefare. Stedet må sjekkes for skadedyr og vaskes grundig.

Stengt umiddelbart at Mattilsynet. Åpnet igjen etter godkjenning fra Mattilsynet.

Kommentar fra klubben:

NRK har ikke fått tak i innehaver.

Curry og Carma, Markveien 50
Funn av smuglerkjøtt og sigaretter – beslaglagt og anmeldt Kjøttet ble tinet i oppvaskvannet. Gnagere i restauranten. Fare for matforgiftning.

Stedet stengt umiddelbart av Mattilsynet.

Kommentar:

NRK hart ikke fått tak i innehaver.

Marhaba Montebello cafè, Trondheimsveien 16 a

BRUDD:
Smuglerkjøtt og sigaretter. Alt, til og med leskedrikk, som selges over disk fremsto som smuglervarer.
Fare for produksjon og omsetning av helseskadelige næringsmidler
Mindre pålegg fra Brann

Stengt umiddelbart av Mattilsynet, men godkjent for gjenåpning

Kommentar fra kafeèn:

NRK har ikke fått tak i innehaver.


Kilde http://nrk.no/nyheter/distrikt/ostla...ngen/1.6699974