Nederlands Dagblad

D66 vormt een minstens even grote bedreiging voor de zaken waar de ChristenUnie aan hecht, als de PVV. Het wordt daarom tijd dat de CU met D66 gaat polariseren.

10 reacties
10 waarderingen


Dat kan door zich te concentreren op die punten waarin ze het meest van hen verschilt.

'Polarisatie rond PVV neemt toe', zo kopte het Nederlands Dagblad donderdag. Twee partijen spinnen daar garen bij, enerzijds de PVV, anderzijds D66. Van Rouvoet vernamen we al eerder dat een coalitie met de PVV uitgesloten is, het wordt tijd om duidelijk te maken dat een coalitie met D66 ook 'ondenkbaar' is.

De peilingen laten al enige tijd zien dat D66 weer een grote speler wordt in politiek Den Haag. Dat wordt gevoed door de malaise in de PvdA, door afkeer van de PVV en door Pechtold, die vergeleken bij het gebazel van andere oppositieleiders een verademing is. Veel mensen die om die redenen voor D66 kiezen, hebben verder geen duidelijk beeld van waar die partij voor staat. Als de peilingen bewaarheid worden, is het allerminst denkbeeldig dat niet de ChristenUnie, maar D66 deel uit maakt van de volgende regeringscoalitie.

Het moet in de ChristenUnie toch voor onrust zorgen, dat de partij die zo vaak het tegenovergestelde bepleit als de CU, en die door Bas van der Vlies (SGP) wel eens 'de meest antichristelijke partij van Nederland' is genoemd, er zo goed voor staat. Toch horen we vanuit de ChristenUnie nauwelijks kritiek op D66, dit in tegenstelling tot de PVV, waartegen wel steeds stelling wordt genomen. Het wordt tijd dat we gaan inzien dat D66 een minstens even grote bedreiging vormt voor die zaken waar de ChristenUnie aan hecht, en dat we met D66 gaan polariseren, door ons te concentreren op die punten waarin we het meest van hen verschillen, de ethische zaken en de sociale vraagstukken rond gezin en 24 uurseconomie. Laten dat nu ook precies punten zijn, waarmee veel christelijke kiezers de partij identificeren.

Tanden laten zien
Zolang we nog deel uitmaken van de coalitie is het zaak dat we meer onze tanden laten zien en het onderste uit de kan halen. Wie er straks zit, moet je maar afwachten. Als de ChristenUnie zich meer profileert op dit soort punten en de confrontatie met D66 meer zoekt, dan zal de kiezer dat bij de verkiezingen belonen. De tijd om daarmee te beginnen is nu. Anders zitten we straks met lokale D66-colleges die overal in den lande toeristische regimes invoeren. De ChristenUnie kan beginnen met erop te staan dat coalitieafspraken eindelijk simpelweg worden uitgevoerd. Maar ze mag ook gerust wat meer vragen. Met de huidige peilingen hebben CDA en PvdA er namelijk geen belang bij vervroegde verkiezingen uit te schrijven.

Als de ChristenUnie ervoor kiest om alleen maar de loyale coalitiepartner te zijn, trekt ze niet alleen aan het kortste eind op onderscheidende dossiers, maar zal ze uiteindelijk ook zetels verliezen in de verkiezingen. De ChristenUnie moet zich niet verkijken op peilingen die 7 of 8 zetels aangeven, want het zou niet voor het eerst zijn dat verkiezingen voor de ChristenUnie slechter uitpakken dan de peilingen aangaven. Als de ChristenUnie zich nu niet profileert is de kans groot dat christelijke kiezers er straks voor kiezen om het CDA te versterken om te voorkomen dat de PVV of D66 de grootste partij wordt.

Jonathan van Tongeren is oud-bestuurslid van PerspectieF ChristenUnie-jongeren en actief lid van de ChristenUnie.