Bare 30 prosent av innvandrerne som kom til Norge i 2003, har lært seg norsk – på papiret.


I 2003 kom det 12.800 voksne innvandrere, som fortsatt bor i Norge. Fem år senere har bare 30,6 prosent av dem gått opp og klart å bestå muntlig prøve i norsk.

I skriftlig er resultatene enda mer nedslående, til tross for tilbud om 300 timer med norskkurs. Bare 23,2 prosent av innvandrerne som kom i 2003 har bestått en prøve i skriftlig norsk.

De siste fire årene har den rødgrønne regjeringen brukt 5,2 milliarder kroner på å lære opp innvandrere i norsk og samfunnskunnskap.

Norskprøve er i dag frivillig for innvandrerne som kommer hit, men fra nyttår blir den obligatorisk. Regjeringen er ikke fornøyd med resultatene, selv om utviklingen går i riktig retning.

–Disse tallene ser forferdelig lave ut, sier underdirektør Helga Arnesen i Vox. Hun understreker imidlertid at dette ikke sier så mye om effekten av norskopplæringen.

–Det er mange som fullfører uten å ta prøven, sier Arnesen.

Norskplikt.

I 2005 bestemte Stortinget at innvandrere har rett – og plikt – til å lære norsk og samfunnskunnskap. Regjeringens mål er at alle innvandrere i løpet av fem år skal lære seg tilstrekkelig norsk til å delta aktivt i samfunnet.

De svake språkresultatene er en av årsakene til at Regjeringen neste år utvider retten og plikten til norskopplæring fra 300 til 600 timer. Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser til at det i dag er dobbelt så mange innvandrere som går opp til – og består – norskprøve, sammenlignet med 2003.

–Resultatene er stigende, og antall kandidater har fordoblet seg siden 2004, sier avdelingsdirektør Ahmad Ghanizadeh, som leder integrerings- og mangfoldavdelingen i AID. Av alle dem som velger å avlegge prøve, har 59 prosent bestått skriftlig prøve hittil i år.

–Jeg synes det er enestående og fantastisk hvor mange som klarer å lære seg norsk, sier Arnesen på påpeker at mange av dem aldri har gått på skole og har levd hele livet i en flyktningeleir.

–Vi har store utfordringer med å få folk til å ta norskprøven når det er frivillig. Prøven gir deg ingen rettigheter, og hverken arbeidsgivere eller utdanningsinstitusjonene har etterspurt prøven, sier hun.

Kostbare norskkurs.

I statsbudsjettet i forrige uke la Regjeringen frem forslag om obligatorisk norskprøve, noe Aps nestleder Helga Pedersen varslet allerede på partiets landsmøte i april. Innvandrere må ha bestått prøven, eller ha tatt en egen statsborgerskap-prøve, for å få norsk statsborgerskap.

I tillegg er 2000 lærere og ledere tilbudt tre dagers kurs i etterutdanning for å bli flinkere i å lære opp innvandrere.
Krever mer.

I en rekke europeiske land har språkkravene blitt betydelig skjerpet de siste årene. I Nederland må familiegjenforente ta språkkurs i hjemlandet før de får reise inn i landet, mens Danmark krever et visst språknivå etter tre måneder.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...cle3338065.ece

Gode nyheter at så få lærer norsk