Utgiftene til UDI og asylmottak ker med 50 prosent neste r. Regjeringen regner med 18.500 flere asylskere i 2010.


Regjeringens utgifter til innvandring og integrering gjr et kraftig hopp neste r. De rdgrnne ker bevilgningen til Utlendingsdirektoratet med 50 prosent neste r som flge av den store tilstrmningen av asylskere.

11,5 milliarder kroner regner Regjeringen med bruke p innvandring, asyl, integrering og utlendingsforvaltningen neste r. Dette er en vekst p to milliarder kroner fra i r.

- Det hye antallet asylskere er utfordrende hndtere, bde nr det gjelder saksbehandlingskapasiteten, antallet p mottaksplasser og bosetting av dem som fr opphold, innrmmer statsrd Bjarne Hkon Hanssen.

kt tilstrmning

Utlendingsdirektoratet trenger neste r 4,6 milliarder kroner, en kning p hele 50 prosent fra i r. Det meste av kningen gr til drift av asylmottak.

Budsjettposten integrering og mangfold utgjr 6,3 milliarder kroner, en vekst p 17,6 prosent. Den strste posten er integreringstilskudd til kommunene.

En annen stor utgiftspost 591 milioner kroner til konomiske ytelser for asylskere og flyktninger mens de oppholder seg i mottak.

Politiets utgifter ker med 150 millioner kroner som flge av den kte asyltilstrmningen. Pengene skal g til kt kontroll i grenseomrdene, lokal og rask registrering av asylskere og mer effektiv uttransportering. Mlet er at dette skal bidra til redusere antall identitetslse asylskere og bekjempe kriminalitet.

Barnehjem og data

Regjeringen selv fremhever flgende nysatsinger innenfor omrdet:

*30 millioner kroner skal brukes til opprette omsorgs- og utdanningstilbud i Afghanistan og Irak for enslige mindrerlige asylskere i deres hjemland.der kroner.

*I tillegg til flere ansatte, skal Regjeringen bruke 100 millioner kroner p nye dataprosjekter for effektivisere utlendingsforvaltningen.

*Regjeringen gr inn for gi kommunene tilskudd til opplring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere over tre r, selv om plikten til tilby norskopplring gjelder i inntil fem r. I tillegg vil kommunene f et integreringstilskudd p 574 300 kroner over fem r.

Vil redusere ressursbruken

- Ved bevilge penger til etablere eller finansiere omsorgs- og utdanningstilbud i hjemlandet, hjelper Norge til med bygge opp et tilbud med en kvalitet som gjr retur av enslige mindrerige mulig og forsvarlig, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Hkon Hanssen. kte bevilgninger til UDI skal bidra til kortere ventetid.

- Hensikten er redusere ressursbruken for hver enkelt sknad, f raskere avgjrelser i sakene og bedre informasjon og service overfor skerne, sier Bjarne Hkon Hanssen. Asylskere og andre som venter p f sin sak behandlet, skal kunne flge sin egen saksgang p Internett.

Antallet personer i Norge med innvandrerbakgrunn har kt fra 1,5 pst. i 1970 til 10,6 pst. i 2009. Regjeringen regner med at det neste r ogs vil komme 18.500 asylskere til Norge, like mange som i r. Dette innebrer at det vil bo om lag 21.000 mennesker p asylmottak i Norge i 2010.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...cle3318078.ece