Indien enigiemand twintig of dertig jaar gelede sou voorspel het dat die toepassing van rels en wette in ons land teen die jaar 2009 eerder die uitsondering as die rel sou word, sou so 'n persoon waarskynlik van waansin beskuldig gewees het. Nietemin het die land vandag in 'n staat van kwasi-anargie verval en bendelede, dwelmhandelaars, korrupte politici en staatsamptenare, om van moordenaars en verkragters nie te vergeet nie, is grotendeels vry om te maak soos hulle wil.

[...]

In weerwil van 'n liberale gees, is Nederland 'n land waar alles begrens en afgebaken is, sowel ruimtelik as geestelik. In teenstelling met hierdie Westerse en Noord-Europese sin vir rels en wette wat spontaan deur die bevolking nagevolg word sodat wetstoepassing byna nie nodig is nie, bevind die Afrikaner, die grootste Westerse volksgroep in Afrika, hom tans inderdaad in "'n wreld sonder grense", wat ook die titel van 'n bundel kortverhale deur Alexander Strachan is. Geweld, anargie, misdaad, korrupsie, het alledaagse verskynsels geword en soos meneer Kurtz in Joseph Conrad se Heart of Darkness kan ons ook die keuse uitoefen om self aan die geweld en wetteloosheid te begin deelneem.

Terwyl ons elke dag op tipiese Westerse - en blanke - wyse ons lot bekla omdat ons aan 'n wreld sonder rels of met teenstrydige rels blootgestel word, kan ons ook op 'n ander manier daarna kyk. Anders as in Nederland, Duitsland of Switserland, kan die staat ons nie meer teen die sosiopate met hule messe, pistole en AK 47's beskerm nie. Riool loop in die riviere, die paaie is vol gate en vir R800 kan jy 'n "regte vals" ID-boekie op straat gaan koop wat deur amptenare binne die departement van binnelandse sake uitgereik word.

Gestel egter hierdie toestand van anargie en wetteloosheid wat ons as 'n bedreiging sien, is eintlik 'n potensile bron van vryheid? As die staat in duie stort of misluk, soos in Zimbabwe, maar toenemend ook in Suid-Afrika, is dit werklik so 'n groot ramp as wat ons geleer is om te dink?

Vir sowel die politieke anargis wat glo dat die mens vry van staatlike oorheersing behoort te lewe as die vryemarkekonoom soos Milton Friedman of Gary Becker is hierdie toestand van 'n staat wat beheer oor sy burgers en sy grondgebied verloor eintlik 'n positiewe ontwikkeling. Pleks van die kunsmatige vryheid van 'n Nederland wat oor sy burgers soos kinders van die spreekwoordelike "wieg tot die graf" waak, het ons die geleentheid om waarlik vry te wees. Ons kan amper soos Nietzsche se bermensch volgens ons eie innerlike rels handel, juis omdat die samelewing rondom ons die pad byster geraak het.

[...]

As ons die vertroude rels en wette van Romeins-Hollandse reg agterlaat, gaan ons noodwendig agteruitgaan en in barbarisme verval soos die kindersoldate van Charles Taylor se Liberi of die rebellegroepe van die Kongo wat hul teenstanders en veral pigme opeet?

Ek meen van nee. Waarskynlik beskik die Afrikaner as blanke en as Noord-Europese immigrant in Afrika oor 'n aangebore gewete en sin vir gehoorsaamheid aan rels. Ons weet dit uit ons geskiedenis, want in die agtiende en negentiende eeue het ons voorouers vir lang periodes buite bereik van staatlike beheer gewoon en nogtans het ons nie in barbarisme of wetteloosheid verval nie.

Die maatskaplike eksperiment wat "die nuwe Suid-Afrika" genoem word, is bestem om te misluk. Maar ons mislukkende staat kan ons heel moontlik vrystel van die verstikkende burokrasie en beheer wat die meeste moderne Westerse samelewings kenmerk en hul burgers tot verkinderlikte staatsafhanklikes reduseer. 'n Nuwe Afrikaner, 'n vrye, sterk en soewereine mens wat geen oppergesag meer erken nie, maar slegs deur sy innerlike sin vir geregtigheid gemotiveer word, kan dalk uit die huidige smeltkroes verrys.

[...]

Soos wat die staat rondom ons kwyn, mag dit wees dat ons innerlike ooruigings en uiterlike bande met die res van ons Afrikanergemeenskap gesterk word. Soos die ou Voortrekkers wat noodgedwonge in die laer moes saamstaan om teen die vyand daarbuite te kon oorleef, sal ons in die afwesigheid van beskerming deur die staat ook moet leer dat ons mekaar behoort te help ten einde nie deur die misdadigers en vryheidsvegters van Afrika oorweldig te word nie.

[..]

Terwyl die ideaal van 'n bevryde grondgebied of volkstaat vir ons almal op die horison wink, kan ons reeds te midde van die nuwe Suid-Afrika se chaos en anargie begin om ons vryheid op te eis deur eenvoudig afsydig en selfs ongehoorsaam teenoor die staat te raak. Die manier waarop vele plattelandse gemeenskappe reeds hul eie vorme van dorpsverenigings naas - en in mededinging met - die amptelike munisipaliteite bedryf, wys die rigting aan.

[...]

Omhels ons tans die vryheid wat die kwynende staat van Suid-Afrika vir ons inhou? Of deins ons van vryheid terug? Eintlik bevind ons ons terug in die paradys - weliswaar 'n "wrede paradys" soos Stephen Smith van Negrologie-faam dit benoem het - waar ons hartsbegeertes vervul kan word en waar ons kan skep, boer en handel dryf terwyl ons die staat en sy onbekwame amptenare soos lastige vlie wegklap.

Miskien was dit die "ryk van vlie" waarna Golding verwys het: polisiemanne en soldate sonder petrol of waarvan die voertuie onklaar geraak het.

En: indien ons as kinders van die Aandland, erfgename van die lig, by di unieke situasie kan aanpas, kan ons heel moontlik die sterkste en voortreflikste beskawing ooit tot stand bring.
http://praag.co.za/rubrieke-magazine...er-grense.html