Vi har gått opp ruten til en typisk asylsøker i Oslo. Slik er deres første møte med Norge.

18.500 asylsøkere er ventet til Norge i år. Antallet gjør at hele mottakssystemet er sprengt og utgiftene øker. I forrige uke bevilget Regjeringen 59 mill. ekstra for å håndtere utviklingen.

Norge bruker i år over ni milliarder kroner på asylsøkere og bosetting og integrering av flyktninger som får bli. Drift av 145 asylmottak alene koster 2,5 milliarder.

Fra en asylsøker krysser grensen til han eventuelt kan flytte inn i egen bolig, tar det nå i snitt 14,3 måneder.

Artikkel fortsetter her: http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...cle3302018.ece


Article on google translate: http://translate.google.com/translat...istory_state0=