Det er ikke alle trøndere som stønner over rekordregnet. På Husbyåsen i Stjørdal jubler arkeologene fra Vitenskapsmuseet etter at styrtregnet vasket fram sjeldne helleristninger på tirsdag.

Arkeologene har siden midten av mai undersøkt et 3000 kvadratmeter stort område i Husbyåsen i Stjørdal, i forbindelse med at området skal bygges ut til et nytt boligfelt.

- Vi var i ferd med å fjerne vegetasjon fra flere småberg på området da vi oppdaget at vannet hadde vasket fram bergkunst på den ene bergflata, forteller prosjektleder og arkeolog Brynja Birgisdottir fra NTNU Vitenskapsmuseet.

Helt i tråd med været i Trøndelag de siste ukene var det tre båter som ble vasket fram.

Spor etter bosetning

Båtene er ikke de eneste funnene på Husbyåsen.

- Det er også funnet spor etter spor etter bosetning som vi antar er fra bronsealder og muligens tilbake til yngre steinalder.

Sporene består av restene etter to treskipede hus, et toskipet hus og en konstruksjon i tilknytning til den ene åkerholmen. I tillegg er det funnet ildsteder, kokegroper og avfallsgroper på boplassen, forteller Brynja Birgisdottir.

Vitenskapsmuseet betegner funnene som "overraskende" og "spennende".

- Det var uventet for oss å finne helleristningene. Det er også veldig faglig spennende at vi har spor av bosetting å knytte til helleristningene, sier arkeologen.

Hundre skålgroper

Totalt er det funnet nærmere 100 skålgroper på en åkerholme, tre fotsåler og noen skålgroper på en annen åkerholme, tre svake båtfigurer på en bergflate og tre klare båtfigurer på en annen flate.

NTNU Vitenskapsmuseet er nå i ferd med å avslutte på Husbyåsen.

Arkeologene Silje Sandø Rullestad og Turid Brox Nilsen har gjennomført undersøkelsene. Alle ristningene som er funnet er blitt dokumentert med såkalt frottage (avgnidningstrykk), kalkeringer og foto.

Åkerholmene vil bli bevart ved adkomstveien til det nye boligfeltet, mesn båtfigurene trolig vil bli fjernet i forbindelse med utbyggingen.

Sporene skal karbondateres for å finne den nøyaktige alderen.

Kilde http://www.adressa.no/nyheter/nordtr...cle1393020.ece