Bitterlemon

dinsdag 29 september 2009 00:05 door Marcel Bas

Gisteren, Maandag 28 september 2009, draaide bij het Nederlands Filmfestival in Utrecht de documentaire ´De Nieuwe Elite´, van regisseuse Mirjam Bartelsman en producer Karlijn Landman. Op 8 oktober zal deze 55 minuten durende documentaire te zien zijn bij de NPS, om 22.50 uur.

Zie hier voor meer informatie over de uitzending: http://www.hollanddoc.nl/programmas/...ngen/42453639/

Hij gaat vooral over het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam dat - volgens een naar aanleiding daarvan uitgezonden nieuwsonderwerp bij het actualiteitenprogramma NOVA op 28 september - er prat op gaat een aandeel van maar liefst 20% aan niet-Westerse allochtonen te hebben. ‘U bent een zwart gymnasium’, aldus Bertelsman, waarop de rector verguld zegt dat dat zo is. Hij wil dat zijn gym een afspiegeling is van de samenleving (of wat daarvan over is).

Het Haagse Christelijk Gymnasium Sorghvliet is echter niet zo blij met diens demografische samenstelling. Op die school voor de aankomende elite zijn volgens de rector, dr. H.R. Rookmaaker, veel te weinig allochtonen. NOVA deed n.a.v. de documentaire ook onderzoek bij andere gymnasia in den lande en constateerde dat gymnasia ‘blanke bastions’ zijn. En dat is dan natuurlijk slecht. Het 5de Gymnasium in Amsterdam gaf in NOVA te kennen evenmin blij te zijn met het feit dat dat blanke imago ook voor het onderhavige gymnasium geldt, en het Stedelijk Gymnasium in Haarlem gaf te kennen daar ook niet blij mee te zijn, maar het stoorde de ouders van de leerlingen niet, dus de rector ook niet. Een gezonde reactie, lijkt me dan ook. Al is die wellicht gespeend van een waardeoordeel, in tegenstelling tot de ongezonde maar vol van moaal zittende reacties van scholen die ontevreden zijn met het blank-zijn.

Waardeoordelen aangaande multiculturele of monoculturele samenstellingen… Waardeoordelen aangaande elite of onderklasse… We zijn eraan gewend: in Nederland is het woord ‘elite’ zwaar besmet, en gymnasia zullen dus hoogstwaarschijnlijk veel liever bewust met de raciale samenstelling van hun school omgaan als dat het eigen volk - de autochtonen - van de comfortabele toppositie stoot. Je komt het overal tegen bij elitaire organisaties: de organisaties die ontevreden zijn met hun etnische samenstelling zijn díe organisaties die opvallend blank zijn, maar die bereid zijn meer allochtonen aan te trekken, en daar met passie en een soort morele ondertoon over praten. Maar de organisaties die gewoon blank zijn en daar niets aan doen, geven daar geen reden voor op. Zij onthouden zich van morele standpunten. Zij zijn plotseling amoreel omdat ze natuurlijk als de dood zijn om als bewust blank of welbewust elitair versleten te worden. Maar ik kan me voorstellen dat ze stiekem wel trots erop zijn.

Het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag is een voorbeeld van een organisatie die bewust en moreel omgaat met de samenstelling van zijn school,omdat dat wel mag: het gym discrimineert nameljk nu tegen ‘blanke’ aanmelders en voert een voorkeursbeleid voor allochtone (‘zwarte’?) aanmelders. Bravo. Of, zoals rector Rookmaaker met droge ogen wist te melden: “De blanke leerlingen worden geloot, maar de allochtone leerlingen krijgen voorkeur.”

Wat een zelfhaat! De VVD heeft naar aanleiding van dit anti-Nederlandse en - intrinsiek - anti-elitaire gedrag van deze onderwijsinstelling aangekondigd Kamervragen te stellen aan de minister van Onderwijs, Ronald Plasterk.

Wat is er toch aan de hand met dit land? Wat is er mis met elites? Wat is er mis met blanke bastions?

Ik kan deze retorische vragen zelf wel beantwoorden: drie inkoppertjes zijn het, want ik stel de vragen zelf. Niet eerlijk. Maar goed, volgens mij is er niets mis met een school waarop een elite wordt opgeleid, waarop de kinderen omgeven zijn door mensen van de eigen, Westerse cultuur. Maar ik zou het graag positiever willen maken:

We hebben een onderklasse juist nodig, ook als die etnisch gedefinieerd kan worden.

Die onderklasse is toenemend niet-Westers. Het zij zo. Zo groeit dat, als een van de weinige beheersbaare effecten van de massa-immigratie. Sterker nog, het bedrijfsleven heeft met de linkse politici deze mensen toch niet voor niets in de afgeopen decennia naarbinnen gehaald?

Met ‘onderklasse’ bedoel ik niet dat mensen van die klasse minder waard zijn, of dat ze het zwaar moeten hebben. Ik bedoel het enkel als tegenstelling tot ‘elite’, wat kennelijk wel een aanvaarde term is in de media en in de openbare discussies (zolang het woord negen in de tien gevallen pejoratief wordt gebruikt). Ik bedoel de werkende klasse; de klasse die van oudsher als handarbeiders t.o.v. hoofdarbeiders wordt gekenmerkt,

We hebben een werkende klasse nodig: met de nimmer aflatende inspanningen van de arbeidersbeweging en partijen als de Partij van de Arbeid is de autochtone onderklasse behoorlijk uitgedund. Ik ga nu, omwille van het argument, een eindje mee in de psyche van de socialist: aangezien het natuurlijke socialistische electoraat - dat van de autochtone onderklasse - als het ware geëmancipeerd en ‘verheven‘ is, is ze verdwenen en daarmee het bestaansrecht van een grote socialistische partij. Dus hebben de socialisten hun onderklasse geïmporteerd.

U voelt hem al: die onderklasse hebben ze weten te herscheppen door massaal mensen uit den vreemde naar hier te halen. En het lukt ze: ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat de PvdA bij de volgende verkiezingen van zins is zich meer exclusief tot de allochtonen te richten. Tja, als je geen massa meer hebt die zich met een socialistische onderklasse identificeert (die loopt liever naar Wilders) dan creëer je een nieuwe proletariaat.

Die onderklasse hebben we, en die groeit op organische wijze: de stiefkinderen van de politiek en de bedrijfslevenlobby; de allochtonen. Maak daar gebruik van, zou ik zeggen. En houd die klasse in stand. Een gezonde cultuur heeft verschillende klassen nodig. Als een onderklasse wegvalt, heb je nog meer behoefte aan immigranten. Althans, zo klinkt het al sinds decennia. De Nederlanders willen immers het ‘vuile werk’ niet doen. En ik heb de indruk dat de rek er in Nederland uit is, wat betreft een groei van immigranten.

Ik begrijp dan ook niet de neiging tot het maatschappelijke nivelleren bij gymnasia als het christelijke Sorghvliet. Wat is er zo bijzonder en wat is er zo wenselijk aan het verenigen van een ‘afspiegeling van de samenleving’ binnen je muren? Een gymnasium is per definitie niet een afspiegeling van de samenleving. Het afschaffen van het exclusivistische karakter van een gym zou een weerlegging van een gymnasium zijn: een bestaansrechtontkenning, zou ik willen zeggen. Alle gymnasia moeten de natuurlijke toestroom en instroom de kans geven die zij verdienen. Daar is niets mis mee. Sterker nog, het is nodig, want verschil moet er zijn. Wees trots daarop.

Daarnaast is het eenvoudigweg een daad van zelfhaat, etnisch minderwaardigheidscomplex en anti-Nederlands racisme om strenger te zijn ten aanzien van autochtone kinderen bij de toelating. Weg met dit weg-met-ons-denken.

Ik ben dan ook benieuwd naar het Tweede Kamerdebat, naar aanleiding van dit etnomasochisme.