Het Vrije Volk

MARK D`AVIANO - 02 SEPTEMBER 2009

In maart pronkte het PvdA congres met Azeza Morcy, een leerlinge van de As-Siddieq school, die de volle 550 punten voor haar CITO toets had gehaald. Het viel dus wel mee met die integratieproblemen.

Carel Brendel hierover: De leerlinge van een islamitische basisschool uit Amsterdam werd daarom als rolmodel uitgenodigd voor het PvdA-congres. Zo kregen we het treurige beeld te zien van een socialistisch congres dat juicht voor een minderjarig meisje, dat op grond van religieuze dwangvoorschriften in zwarte lappen is gehuld.

Nu willen wethouder Lodewijk Asscher en staatsecretaris Sharon Dijksma vrij plotseling harde maatregelen tegen As-Siddieq, de school van Azeza, omdat deze school met de rug naar de Nederlandse samenleving staat. Lees natuurlijk dat de kindertjes daar islamitische haatles krijgen.

Hoogleraar Jaap Dronkers noemt het argument van Dijksma en Asscher om de As-Siddieq school te korten ongeloofwaardig, want "die school heeft een goede Citoscore", en verwijst naar de onderwijsinspectie. Dijksma antwoordt terecht dat het hier helemaal niet om de Citoscore gaat. Maar ook die goede Citoscore is een fabeltje, want er is enorm mee gemanipuleerd.

Wikipedia over Citoscoremanipulatie in Amsterdam:

Nog steeds proberen scholen hun gemiddelde score te verhogen door niet alle leerlingen aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs deel te laten nemen. In Amsterdam doet gemiddeld een kwart van de leerlingen niet mee en dit percentage neemt jaarlijks toe. Reden daarvoor is dat ook zonder toets al bekend is dat deze leerlingen te laag zouden scoren. Dit worden lwooleerlingen. Een lage score haalt het gemiddelde van de school naar beneden en men denkt dat een lage score demotiverend werkt. Deelnamecijfers en gemiddelde scores worden niet door de onderwijsinspectie gerapporteerd. Redenen voor een lage score kunnen zijn: een te laag IQ, emotionele en gedragproblemen, taalachterstanden en slecht onderwijs. In Geuzenveld deed in 2005 35% van de leerlingen niet mee. Op sommige scholen doet zelfs 50% niet mee.
De rapportage van de gemeente Amsterdam over de CITO toets in 2008 meldt inderdaad: "Leerlingen die overstappen naar het voortgezet speciaal onderwijs blijven in deze rapportage buiten beschouwing."

Er staan een heleboel cijfers in dit rapport, maar het verzwijgt krampachtig hoeveel leerlingen van bijvoorbeeld As-Siddieq nu wel en niet aan de CITO hebben meegedaan. Wel meldt het rapport voor As-Siddieq een gemiddelde score van 533 voor de toets. De gemiddelde CITO score van een leerling is 536. Dan lijkt 533 er nog geen procent onder; niet heel goed dus, maar wel vlak bij het gemiddelde. Alleen: CITO geeft de eerste 500 punten "gratis" weg; het maximum haalbare is 550 punten, dus toch wel aanzienlijk onder het gemiddelde. Zelfs de gemanipuleerde gemiddelde score van As-Siddieq is dus niet echt goed te noemen. Maar wat zou nu de ongemanipuleerde score van As-Siddieq zijn geweest, dus als alle leerlingen de toets zouden hebben gemaakt, en als alle uitslagen waren meegeteld?

Een idee daarvoor krijgen we uit een rapport van stadsdeel De Baarsjes:
Voor leerlingen met een advies voor VMBO met leerwegondersteuning (leerachterstand van 1,5 jaar) en praktijkonderwijs (leerachterstand 3 jaar) is de Cito-toets niet passend om de volgende redenen. Vanwege hun achterstand meet de Cito-toets niet wat deze leerlingen wel kunnen en het is frustrerend voor leerlingen om een toets te moeten doen die ver boven hun niveau ligt. Het voortgezet onderwijs wil wel inzicht hebben in de vaardigheden van deze leerlingen en zij doen daarom twee andere toetsen die dat beter in beeld brengen. Zij mogen overigens wel aan de Cito-toets deelnemen. De gemeente Amsterdam heeft in 2004 besloten om de Cito-score van de kinderen met bovengenoemde adviezen niet mee te laten tellen.
Veel scholen lieten de betreffende kinderen al niet mee doen. Ook de kinderen die pas na 1 januari 2002 in Nederland zijn gekomen en het Nederlands nog onvoldoende beheersen, doen niet mee.


Het percentage leerlingen dat in De Baarsjes meedoet aan de Cito-eindtoets was in 2005 74% en in 2006 76%. Sommige scholen laten alle leerlingen meedoen aan de Cito-eindtoets en vermelden bij bovengenoemde groepen de leerachterstand niet, zoals de Joop Westerweelschool, waardoor deze school relatief laag scoort. De score op deze school is zonder de leerlingen met een achterstand 527.
Dus een andere school in hetzelfde stadsdeel heeft niet gemanipuleerd, en haalt daarmee een Citoscore van 527. Omdat van As-Siddieq nog minder wordt gepubliceerd, zou daarvan de ongemanipuleerde score nog lager dan 527 liggen. En dat is buitengewoon slecht. Hoogleraar Dronkers weet donders goed dat zijn argumentatie rust op vervalste cijfers.

Maar net zoals een goede Citoscore geen reden zou zijn om As-Siddieq open te houden, is de slechte Citoscore is geen reden om As-Siddieq te sluiten. Wetenschappers van het CITO maken duidelijk dat de gemiddelde CITO score alléén slecht gebruikt kan worden om te meten hoe goed een school zelf is, afgezien van de achtergronden van de kinderen die erop komen.

Het Brabants Dagblad schreef: "De Onderwijsinspectie hanteert bij de beoordeling van de prestaties waar mogelijk de Cito Eindtoets, maar niet alle scholen zijn daar gelukkig mee. Ze vinden dat er zo een sfeer ontstaat van een 'afrekencultuur'. Andere prestaties van de school, zoals het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zouden onvoldoende gewicht in de schaal leggen."