Inteelt leidt tot veel erfelijke aandoeningen bij Arabieren

Arabieren hebben van alle bevolkingsgroepen in de wereld het meeste erfelijke afwijkingen. Dat blijkt uit een rapport van het centrum voor Arabische genstudies (CAGS), meldt dagblad The National in Dubai.

Veel genetische ziekten
Onder de Arabische bevolking zijn momenteel ruim negenhonderd genetische ziekten vastgesteld. Circa tweehonderd daarvan komen alleen voor bij Arabieren in de Golfstaten. Enkele ziektes hebben epidemische vormen aangenomen: ze komen voor bij iets meer dan honderd op 100.000 personen. Hieronder vallen onder meer diabetes, borstkanker het syndroom van Down.

Inteelt
Ruim 60 procent van de genetische afwijkingen onder Arabieren is een gevolg van huwelijken tussen neven en nichten. In Dubai trouwt 40 procent van de inwoners met een neef of nicht. In Soedan en Mauritanië liggen die aantallen het hoogst: maar liefst twee derde van de bevolking huwt een neef of nicht.

http://www.hln.be/hln/nl/962/Gezondh...abieren.dhtml#