Beatrix: Nederland moet veranderen


Crisis

Alleen zo kan ons land het hoofd bieden aan de gevolgen van de economische crisis, zegt koningin Beatrix in de Troonrede

Herstel

Het kabinet zegt de ambitie te hebben de onzekerheid over de toekomst om te buigen tot het herstel van een economisch en sociaal krachtig Nederland.

Volgende generatie

De regering wil de maatregelen om uit de crisis te komen, niet afwentelen op een volgende generatie. In de komende jaren moet daarom op alle beleidsterreinen 20% worden bespaard. Daarvoor moet onder meer de loonontwikkeling worden gematigd. Willen de sociale partners hier niet aan, dan zal de regering ingrijpen.

http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnie...de_Beatrix.xml