Een schrikwekkend vooruitzicht. En in dat geval heeft ook een stem uitbrengen nog minder zin dan voorheen. Aangezien de Franstaligen beslissen wie wel en wie niet gelegaliseerd wordt mogen we het ergste vrezen.

De Waalse partijen moeten toch weten wat de gevolgen hiervan zullen zijn, of zijn ze dan zo verblind door hun eigen propaganda? Zelfs als ze op korte termijn een boel nieuwe kiezers kunnen aanmaken om voor socialistisch geïnspireerde partijen te stemmen - dan zullen ze toch spoedig geconfronteerd worden met de financieel-economische realiteit van een nieuwe massaregularisering, niet? 't Lijkt hen in ieder geval nooit te deren, aangezien ze er blijven van uitgaan dat de Vlamingen zullen betalen voor hun megalomaan beleid. Zelfs als dat ten koste van de Vlaamse welvaart gaat. Misschien beschouwen ze dat wel als mooi meegenomen, we mogen de Francofonen in ieder geval nooit onderschatten - ze zijn tot alles in staat.

Bron: Vlaams Belang.

Quote Originally Posted by Vlaams Belang
17.09.2009 “Door de massale regularisatie komen er straks 350.000 mensen bij in dit land. Minstens één op drie zal jarenlang een leefloon of een uitkering krijgen. Beseft Vlaanderen wel wat het zich hiermee op de hals haalt, tot meerdere eer en glorie van Joëlle Milquet en Laurette Onkelinx?” Dat zegt een anonieme topambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken in Het Laatste Nieuws.Regeringsbronnen verwachten tussen 20.000 en 50.000 dossiers. Maar die schatting noemt de man van Vreemdelingenzaken “belachelijk laag”: “Wat niemand lijkt te beseffen, is dat er achter de meeste dossiers meer dan één persoon schuilgaat. En dat er na de regularisatie doorgaans nog volgmigratie is van andere familieleden. Finaal gaat het dus om een veelvoud van wat de regering de mensen voorspiegelt.” De ambtenaar van Vreemdelingenzaken haalt zwaar uit naar Van Rompuy en co.: “De regering wil dit niet gezegd hebben, maar het gaat hier om een collectieve regularisatie, met criteria die zo breed zijn opgesteld en achterpoorten die zo wijd openstaan dat bijna iedereen welkom is. Daar is in Vlaanderen geen draagvlak voor. CD&V en VLD beseffen de draagwijdte niet van wat ze hebben goedgekeurd onder druk van PS en CdH.”

Volgens de man trekken de Franstaligen aan de touwtjes en die willen een zo ruim mogelijke regularisatie, want dat levert een pak extra stemmen op. “De wil van Milquet is wet. De top van onze Dienst weet zeer goed waaraan zich te houden: als we te kritisch oordelen en te veel zeuren over punten en komma’s van de instructienota, dreigt Milquet met een algemeen uitstel van de uitwijzingen.” De ambtenaar van vreemdelingenzaken waarschuwt dat die politieke chantage opnieuw voor een massaal aanzuigeffect zal zorgen: “Nu al meldt de Centrale Dienst Mensenhandel ons dat mensenhandelaars in Spanje, Italië en Nederland klaarstaan om hun illegalen hierheen te sturen, gewapend met valse papieren die moeten bewijzen dat ze al vijf jaar in België verblijven.” Bravo mijnheer Van Rompuy, knap gedaan!

De collectieve regularisatie van illegalen is een aanslag op onze sociale zekerheid en op het door massale immigratie al sterk aangetaste bindweefsel van onze samenleving. “Wij moeten een politiek akkoord uitvoeren waar we in grote meerderheid tégen zijn. Al wie in de praktijk staat, weet dit: dit is waanzin”, besluit de ambtenaar. “De boodschap die België nu uitzendt, is: wie het vijf jaar lang illegaal kan uitzingen in dit land, mag blijven – proficiat.” Zo hoort u het ook eens van een ander. Voor die hele regularisatie past maar één woord: misdadig.