Results 1 to 4 of 4

Thread: Tactiek Betreffende Brussel - Is Brussel Te Herwinnen

 1. #1
  Senior Member
  Lykurgus's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Last Online
  Friday, December 9th, 2011 @ 07:00 PM
  Ethnicity
  Diets
  Subrace
  white
  Country
  Dietsland Dietsland
  Location
  in het centrum der oorsprong
  Gender
  Posts
  143
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts

  Thumbs Up Tactiek Betreffende Brussel - Is Brussel Te Herwinnen

  Uit een eerdere conversatie en gezien de actualiteit betreffende de IJzerwake, lijkt het volledig te rechtvaardigen om van Vlaamse kant enige tactiek betreffende Brussel te ontwikkelen. Om deze tactiek in elk geval theoretisch vorm te geven staat deze draad volledig open en in het teken van enige vorm van Vlaamse tactiek betreffende Brussel.

  Terwijl de verfransing van Brussel onder het buikige BelgiŽ een feit is en de nederlandstaligen het onderspit delven bestaat de kans dat Brussel verloren gaat. Echter blijft het natuurlijk mogelijk om wat nu wellicht verloren lijkt te herwinnen.

  Om Brussel te behouden en te verNederlandse is het echter noodzakelijk dat er iets verandert. Elke dag dat er niets gebeurt wordt Brussel Franser, wordt Brabant Franser, wordt Vlaanderen en heel BelgiŽ Franser. Dit moet stoppen nu! Het aller slechtste wat op dit moment gedaan kan worden is NIETS!

  Er kan geconstateerd worden dat het ontbreken van en strategie aangaande Brussel, van Vlaamse kant, desastreuze gevolgen heeft gehad. Het ontwikkelen van een dergelijke strategie is absoluut noodzakelijk en vormt dan ook de basis voor deze draad. Bij deze wordt iedereen uitgedaagd zijn creatieve geest te laten spuien en dit met een ieder te delen.
  semper fidelis

 2. #2
  6th army lives matter
  Chlodovech's Avatar
  Join Date
  Jan 2004
  Last Online
  @
  Ethnicity
  Flemish
  Ancestry
  Frankish
  Country
  Holy Roman Empire Holy Roman Empire
  Gender
  Religion
  Catholic
  Posts
  3,820
  Thanks Thanks Given 
  2,261
  Thanks Thanks Received 
  3,322
  Thanked in
  1,534 Posts
  Brussel is infeite maar het topje van de ijsberg, eigenlijk dreigt het grootste deel van Vlaams-Brabant verloren te gaan, en zelfs in Oost-Vlaanderen, in het Denderland, rukt het Frans op.

  Om onze maatregelen te treffen hebben we een onafhankelijk redenerende Vlaamse regering nodig, zonder Belgitude, zonder tricoloregezinde reflexen. Dat hebben we nog altijd niet, maar 't gaat wel de goede richting uit - noodgedwongen, weliswaar, omdat de federale staat bankroet is.

  Het goede nieuws is dat dit land geblokkeerd blijft omdat de Vlaamse volksvertegenwoordigers onmogelijk nog verdere toegevingen kunnen doen aan de Franstaligen - afgezien van de onophoudelijke geldstroom naar Brussel en WalloniŽ, waar ze geen paal en perk aan stellen. Dat zou dan ook meteen het einde van dit land betekenen.

  Idealiter geef je een Vlaamse woon/werk bonus aan Nederlandse inwijkelingen wanneer ze zich op de taalgrens zouden vestigen, 't zou een uitstekend en probaat tegengif voor Romanisering vormen. Nederlanders hebben ook de Voerstreek voor verdere verfransing behoed. Vlaanderen zou ook moeten proberen alles in het werk te stellen om de politieke macht van het Brussels hoofdstedelijk gewest beetje bij beetje af te breken. Maar zoals eerder gezegd, in BelgiŽ is niks meer mogelijk, een nieuw soort pact tussen Brussel/Vlaanderen/WalloniŽ zit er niet in, dus blijven de verhoudingen ongewijzigd. Desgevallend kan de Vlaamse staat enkel halve maatregelen treffen op eigen houtje, en zelfs dergelijke inspanningen provoceren de Franstaligen reeds oeverloos.

  De verfransing stuiten is op de keper beschouwd nog een neteligere opdracht dan Brussel voor Vlaanderen behouden, binnen dezelfde staatkundige constructie. Veel hangt af van de Vlamingen zelf... wanneer we ons bewust laten verdringen, in het Frans antwoorden wanneer we in het Frans aangesproken worden, en de meerderheidspartijen er eigenlijk niet om geven, is er natuurlijk geen beginnen aan.
  ďAs brothers and sisters we knew instinctively that if we were going to stand in darkness, best we stand in a darkness we had made ourselves.Ē - Douglas Coupland

 3. #3
  Senior Member
  Lykurgus's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Last Online
  Friday, December 9th, 2011 @ 07:00 PM
  Ethnicity
  Diets
  Subrace
  white
  Country
  Dietsland Dietsland
  Location
  in het centrum der oorsprong
  Gender
  Posts
  143
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts

  Thumbs Up Vlaanderen - Brussel de Dietsers komen eraan

  In het kader van De Maandelijkse Bijdragen

  Tactiek betreffende Brussel - Is Brussel te herwinnen

  Laat duidelijk zijn Vlaanderen en de Nederlandstalige in het algemeen hebben ALLES in eigen hand. Het volk heeft van zijn voorvaderen de kracht en eigenschappen meegekregen om 1000 den jaren te overleven, in de buurt van vriend en vijand bleven de Dietse voorvaderen vechten en vechten, voor dit pracht volk.

  Dat Brussel tegenwoordig verloren lijkt en onhaalbaar kan binnen 1 generatie veranderen! Het feit dat zich nog geen onafhankelijke Vlaamse regering heeft gemeld is geen enkel excuus om niets te doen.


  Er zijn grofweg 4 groepen burgers in Brussel. Kleurwezens, Waalse, Vlaamse en internationale burgers. De eerder genoemde tactiek berust echter volledig op de culturele scheppingsdrang en vanuit dit standpunt lijkt het zinvol om u te concentreren op de Waalse en Vlaamse burgers. Internationale burgers veelal gerelateerd aan het EU-parlement wonen maar voor een korte periode in Brussel en zijn vanuit taal/cultuur engineering totaal niet interessant. Kleurwezens hebben niet de scheppingsdrang om Germaanse of Europide cultuur te produceren.

  Er zijn 3 punten(aanvulling is altijd welkom) waar deze tactiek zich op richt: Taal Engineering, Immigratie/Emigratie en Demografie. Door zich volledig op deze drie pijlers te richten is Brussel te herwinnen en Vlaanderen te behouden voor verdere Franse verloedering. Zo kan het Nederlands terugkeren in de hoofdstad van Europa en van daaruit wellicht over de gehele aardbodem worden verspreid.  Taal Engineering

  Het uitdragen van het Nederlands wordt vaak ondergesneeuwd ten opzichte van de stugge en egoÔstische Franstalige. Terwijl men in BelgiŽ overal in het Frans kan converseren is het onmogelijk om in WalloniŽ in het Nederlands geholpen te worden. Hoe kan dat nou. Het zijn toch immers de Vlamingen die BelgiŽ ondermijnen en de zielige Belg/Waal is hier het slachtoffer van. De vork zit dus anders aan den steel.

  Het is kansloos om 1000 den Vlamingen naar Brussel te sturen indien zij binnen 1 generatie weer gewoon zijn verfranst. Gelijke de situatie na 1830, toen immigranten binnen 3 generaties waren verfranst. Het is dus absoluut noodzakelijk om aan enige vorm van Taal engineering te doen. Om dit te voorkomen lijken mij een aantal zaken belangrijk en van belang. Het allerbelangrijkste is de kennis van eigen volk, taal, cultuur en geschiedenis en deze op uiterst trotse en positieve manier te benaderen bij voorkeur binnen de gezinsstructuur. Er kan getracht worden dergelijke zaken in clan-familie te regelen waarbij het clan hoofd democratisch benoemt (of oudste) het gezag uitoefent als een herder over zijn schapen. Zo vallen de Nederlandstalige Brussel binnen, of omringen Brussel op gestructureerd en georganiseerde manier. Zoals de Isrealieten palestina binnen vielen na de uittocht uit Egypte, georganiseerde maar ongrijpbaar voor de vijand zo verdrongen zij hen en.... Ik wijk iets af.

  Het is absoluut noodzakelijk de Vlamingen in Brussel te vormen en zich te laten realiseren dat het Nederlands niet zomaar een taal is. Daarbuiten kan er overgegaan worden tot promotie, actie en propaganda om zo het Nederlands op de kaart te zetten en de geestelijke en lichamelijk energie, creativiteit en drang de ruimte te geven. En uiteraard de vijand te imponeren.


  Immigratie/Emigratie

  Betreffende Brussel is het absoluut noodzakelijk om de Immigratie en Emigratie ten gunste van de Nederlandstalige te veranderen, Brussel is 2 talig hier dient dan ook maximaal gebruik van te worden gemaakt. Het stimuleren van Nederlanders met betrekking tot het vestigen in de rand lijkt mij uitstekend, maar het lijkt mij ook absoluut noodzakelijk om vanuit het Vlaamse parlement de Nederlandstalige in Brussel maximaal te steunen.

  Het is simpel zat de Walen zijn tot alles in staat zij vinden het zelfs geen probleem om volksvreemde naar Brussel en geheel BelgiŽ te halen als dit het Frans versterkt. Er is blijkbaar ruimte voor dergelijke individuen. Zelf zie ik ook wel wat in het spelen met gemeentelijke belastingen, het lijkt mij namelijk mogelijk om door het spelen met belastingen het gunstig voor Nederlanders te maken zich in Vlaanderen te vestigen en tegelijkertijd het voor Fransen ongunstig te maken te verhuizen naar Vlaanderen. Op deze manier komen er meer Nederlandstalige in Vlaanderen en minder Franstalige wat per saldo een positief effect kan hebben en zich zal doortrekken tot aan de grensstreek.

  Het stimuleren van het immigreren van families lijkt mij zeer verstandig het individu is zwak ten opzichte van een groep. De familie band is de kortste en hechtste band die er bestaat. Wellicht is het zelfs een idee om vanuit Vlaanderen en Nederland een jaarlijks manifest te houden (gelijke Iran doet als steunbetuiging voor de Palestijnen) met als doel een steunbetuiging aan de Nederlandstalige in Brussel. Een dergelijk manifest zou dan bij voorkeur zelfs in bezet gebied(Brussel of omgeving) kunnen plaatsvinden. Waardoor de banden worden aangehaald en de verdedigers van het Dietse volk in de frontlinie zowel moraal als met allerlei andere middelen worden gesteund. Zo komen alle familie-clans bijeen voor een fantastische dag, met spelen voor de kids, scholing, sport en spel, en natuurlijke een prachtige mars. Waarbij het Vlaamse karakter van Brussel duidelijk wordt benadrukt en uitbundig wordt getoond.

  Het is uiteraard noodzakelijk om per saldo meer Nederlandstalige Brussel binnen te krijgen en te zorgen dat er per saldo meer Franstalige vertrekken. Er kunnen allerlei scenarioīs worden uitgedacht die afhankelijk zijn van politieke instemming de geschiedenis leert dat immigratie en emigratie vaak een natuurlijk verschijnsel is en zich moeilijk laat tegenhouden door wetten en regels. De leegte die wordt gewoon opgevuld als A dit niet doet dan doet B dit wel. Hieruit kan men concluderen dat emigratie vrijwel altijd wordt gestuwd vanuit demografische kracht. Deze demografische kracht dient het Dietse volk dan ook de macht te geven om alle legen plekken in Brussel, BelgiŽ, Europa de wereld tot in het totale universum te vullen.


  Demografie

  Het demografische aspect is van levensbelang, wie zich niet voortplant die sterft uit! Ook in de Brusselse zaak is het van levensbelang om de leegte te vullen met Vlaamse Nederlandstalige kinderen. Het is zinloos en kansloos om vast te houden aan Brussel zonder een gezonde demografische ontwikkeling van Vlaamse kant aangezien zonder een dergelijke basis er geen bestaansrecht meer is.

  Tal van clubjes strijden voor het behoud van Nederlandstalig Brussel hierbinnen wordt fel īgestredenī tegen de verfransing. Ook tegen de verfransing van de rand van Brussel wordt gestreden maar wat is het strijdmiddel? Een demonstratie lopen? Actie voeren? Franstalige borden afplakken? Allemaal leuk en aardig zinvol en nodig maar het zou beter zijn om een stuk of 20 Nederlandstalige kinderen te op e wereld te zetten en op te voeden, dit stuit de verfransing sneller als al die andere leuke bezigheden die geen voet tussen de deur krijgen. En uiteindelijk verloren gaan aan de vergetelheid als de basis niet aanwezig is.

  Enkel een ware demografische explosie kan het Dietse en Nederlandstalige volk veiligstellen voor de toekomst. Brussel, Vlaanderen, en Europa zijn verloren als er niet gewerkt wordt aan DE toekomst. DE toekomst betekent gewoon simpelweg kinderen op de wereld zetten. Wie dit niet wil doen kan beter gelijk emigreren naar de noordpool, die verdwijnt ook:. Het is kansloos te strijden voor Normen en waarde tegen islamisering of verfransing zonder perspectief en de blik op de toekomst gericht. Een ieder dient dit te beseffen.

  Voor DE toekomst.
  Vlaanderen - Brussel de Dietsers komen eraan!
  semper fidelis

 4. #4
  Senior Member
  Lykurgus's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Last Online
  Friday, December 9th, 2011 @ 07:00 PM
  Ethnicity
  Diets
  Subrace
  white
  Country
  Dietsland Dietsland
  Location
  in het centrum der oorsprong
  Gender
  Posts
  143
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts

  Mad Splitsen NU!

  Deadline B-H-V schuift weer op

  Voor koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene (CD&V) is het einde van de paasvakantie niet langer de deadline om een akkoord te bereiken over Brussel-Halle-Vilvoorde. Aanvankelijk was Pasen de deadline, later het einde van de paasvakantie. Nu zouden de onderhandelaars mikken op het vragenuurtje in de Kamer, komende donderdag.

  Te traag
  De kans is dan ook klein dat Dehaene de partijvoorzitters vanavond nog uitnodigt voor een ultieme overlegronde. "Er is beweging, maar het gaat vooralsnog te traag", klinkt het bij verschillende bronnen, als reden voor het opschuiven van de deadline. FDF-voorzitter Olivier Maingain zit op dit moment overigens vast in Marrakech door het vliegverbod.

  Donderdag
  De komende dagen overlegt Dehaene afzonderlijk met de partijvoorzitters van de meerderheid en met de groenen. Dinsdag of woensdag gaan ze dan samen met premier Yves Leterme (CD&V) rond de tafel zitten. Premier Yves Leterme (CD&V) hoopt donderdag in de Kamer het akkoord over de gesplitste kieskring te kunnen voorstellen. (belga/gb)
  Ongelofelijk, ik snap niet dat de Vlaamse partijen niet gewoon afzonderlijk de kieskring splitsen zonder voorwaarden. Het Vlaamse volk heeft daar gewoon recht op! Splitsen NU!!

  Laat die Mangain maar lekker in Marokko, anders was dat verdrag natuurlijk nu al getekend pff. BelgiŽ maakt zich compleet belachelijk en lijkt eerder op een bananen republiek. Natuurlijk allemaal prima, soms moet je eerst iets afbreken voor je iets nieuws kunt stichten.

  Lang leven Vlaanderen en de Leeuw.
  semper fidelis

Similar Threads

 1. De Getto's Van Brussel
  By Nachtengel in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 0
  Last Post: Sunday, October 4th, 2009, 04:12 PM
 2. Hoe Het Nederlands Verzwakt in Brussel
  By GroeneWolf in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 0
  Last Post: Wednesday, July 23rd, 2008, 08:06 AM
 3. Brussel, een stad van ons?
  By Chlodovech in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 5
  Last Post: Sunday, April 23rd, 2006, 06:44 PM
 4. Spontane moslimbetoging in Brussel
  By Chlodovech in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 11
  Last Post: Sunday, February 19th, 2006, 04:00 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •