Kravet om å kunne norsk er utgått på dato, mener organisasjon.
Leder for Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) Akhenaton de Leon mener kravet til politifolk om å ha karakteren 3 eller bedre i norsk er gammeldags og utgått på dato.

Bakgrunn: Får bli politi med 2 i norsk

- I dagens Oslo er det mer behov for politifolk som snakker polsk, somalisk og arabisk, enn norsk. Derfor har kravet om å ha 3 i norsk har gått ut på dato, sier han til Aftenposten.

Organisasjonen støtter at Politihøgskolen har firet på norskkravet for flere politistudenter med minoritetsbakgrunn.

Ifølge avisen har 28 av de 32 minoritetsstudentene ved Politihøgskolen i høst kommet inn på særskilte vilkår, noe som vekker kraftige reaksjoner både hos medstudenter og politifolk.

- Det er på tide å ta inn over seg hva slags samfunn vi lever i. Politiet er helt avhengig av å få politifolk som kan andre kulturer, sier de Leon til avisen.

Han sier seg likevel enig i at politiet må ha visse norskkunnskaper. Til Aftenposten sier han at man må ha et minimumskrav til norsk, men at man dersom man behersker andre språk kan bli en ypperlig politimann - selv uten tre i norsk.

Kilde http://www.nettavisen.no/nyheter/article2700813.ece