...men det er ikke sikkert oljeboring i nord søler til glansbildet, mener professor.
Prøveboring i Lofoten og Vesterålen har blitt en het potet i valgkampen. Arbeiderpartiet nøler, men ellers sier Høyre og Frp «ja» og de resterende partiene «nei».

Saken er satt på vent - men hva ville konsekvensene av å røre vårt nasjonale glansbilde utad, som også New York Times har satt på kartet, være?Helt unikt
Professor og statsviter Kjell-Arne Røvik ved Universitetet i Tromsø (UiT) forklarer det særegne med Lofoten slik:

- Lofoten er en unik legering av to assosiasjoner, det ene knytter seg til fisk og natur – og særlig fisk, mens den andre handler om natur og turisme.

- At Lofoten er purt og rent, er veldig viktig. Det er en slags opphoping av naturelementer som du finner akkurat der, med stor tilgang til ressurser – og sånn sett helt usedvanlig.

Likevel mener professoren at det er for ekstremt å si nei til oljeboring av den grunnen.

- Hvordan kan oljeboring og –aktivitet være forenlig med den positive merkevaren?

- Ruinerer merkevaren
- Noen sier det vil ruinere merkevaren, andre sier det vil være som en dekorasjon for øysamfunnet. Selv er jeg veldig usikker. Det er kun politikere som kjemper om velgernes gunst, som tilsynelatende er så skråsikre i denne saken, mener han.

Røvik tror likevel at det kan gå bra med oljeboring:

- Ut fra et faglig ståsted tror jeg det kan gå greit å bore etter olje og samtidig tiltrekke seg turister. Men det kommer helt an på hvordan boringen skjer.

Han peker spesielt på følgende:

- Hvis det er slik at ny teknologi gjør at man kan bore fra land, kan en «miljøvennlig oljeboring» supplere merkevaren, selv om man må være obs på «innslaget av visuell forurensning».

Skrekkscenariet
Her mener Røvik vi står overfor et dilemma:

- Hvis alt foregikk til havs – leting og lasting – så ville det føre til at Lofoten kunne bevares som en sterk merkevarebygging, uten noen økonomiske ringvirkninger på land.

Og det kan gå riktig galt:

- Det spesielle når vi snakker om oljebildet er trusselbildet. Skrekkscenariet er at det skjer en ulykke, da blir ikke bare merkevaren ødelagt, men selve fundamentet. Det vil være en enorm katastrofe.

- Dabbet litt av
- Lofoten lar seg jo ikke reprodusere!

Røvik påpeker at saken har dabbet litt av i valgkampinnspurten:

- Det er et politisk sterkt engasjement til stede. Men jeg tror på at folk gjort seg opp sin mening om saken, slik at politikerne ikke har noe å vinne på å kjøre den saken hardt nå.

- Urørt natur som selger
Reiselivsdirektør i HSH, Hilde Charlotte Solheim, sier til Nettavisen at dette er en kinkig sak.

- Jeg har jobbet med reiseliv siden 1995 og har registrert at dette er en krevende sak, hvor det kan være motsetninger mellom oljeutvinning og reiselivsinteresser.

Ifølge Solheim er reiselivssektoren delt – fordi noen vil kunne tjene penger på at utbyggingen gir økt trafikk, mens andre er bekymret for den urørte naturen.

- Ikke uløselig konflikt
- Når dette skaper så stor debatt i landsdelen, synes jeg det er viktig å lytte til dem. Det er ingen tvil om at det norske reiselivsproduktet er naturbasert og at det er urørt natur man selger.

- Men det er ikke noen uløselig konflikt mellom Norge som oljenasjon og Norge som turistnasjon. Det avhenger av hvilke synlige naturinngrep man går for, presiserer hun.

Kilde http://www.nettavisen.no/nyheter/val...cle2695499.ece