I seks uker i sommer er tannlegenes alderssjekk av unge asylsøkere innstilt. Tester har tidligere vist at ni av ti er eldre enn de sier.

For enslige mindreårige afghanere som Ali Esazade handler alt om å overbevise norske myndigheter om at de er under 18 år.

For i første halvår i år fikk alle de 829 afghanerne som ble vurdert å være under 18 år, opphold i Norge. Tre av fire som i fjor sa de var under 18, ble trodd.

For å møte den rekordstore økningen på 438 prosent flere enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan, besluttet Regjeringen ved begynnelsen av fellesferien at aldersvurderingen skulle bestå av mer medisinske undersøkelser, og mindre skjønn.

Liberale i ferien

Så kom ferien. Det ble full stopp i alderstestene, og fritt frem for skjønn. Fra 20. juli og frem til 31. august sender UDI ingen til tannundersøkelse ved Odontologisk fakultet.

Tidligere har disse tanntestene vist at ni av ti er eldre enn de sier selv. Testene er omstridt, og har en feilmargin på ca. to år.

Vanligvis vurderer syv tannleger alderen på 300 personer i løpet av en slik seksukers periode.

Etter det Aftenposten erfarer, har ferien ført til kaos i UDI. Der har man instruks fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) om å hurtigbehandle asylsøkere fra mindreårige, og behandler nå søknader uten alderstesting.

- En tannundersøkelse er bare en del av en helhetsvurdering hvor hovedregelen sier at tvil om alder skal komme søker til gode, sier Hanne Jendal, direktør for asylavdelingen i UDI.

Det som står igjen av helhetsvurderingen i sommer, bortsett asylsøkerens egne ord, er UDI-intervjuerens subjektive formening. Den skal være knyttet til søkerens utseende, adferd og modenhet. Momenter i vurderingen skal, etter det Aftenposten erfarer, gå på blant annet søkerens konsentrasjonsevne, antall pauser og evne til å innrette seg etter regler.

Ved tvil kan saken legges til side til tannlegene kommer tilbake fra ferie. Jendal bekrefter imidlertid at UDI så langt ikke har hatt saker som har medført så mye tvil at avgjørelsen er blitt utsatt til det kan foretas testing.

Overrasket

Da Ali dro fra flyktningeleiren i Iran for ett år siden, visste han omtrent hvor gammel han var. Når vi spør ham i dag, svarer han 16 år og seks måneder.

- Hvor gammel føler du deg?

- Fordi jeg måtte ta en så lang reise fra Iran til Norge, har jeg måttet føle meg voksen selv om jeg er ungdom, sier han.

Ali er en av dem som har fått tennene testet. Han er ikke nervøs for resultatet.

Hos tannlegene kommer UDIs praksis som en overraskelse.

- Det stemmer hverken med det vi har fått beskjed om, eller kontrakten vi har. Men hva UDI gjør, kan jeg ikke svare for, sier prosjektleder, Sigrid I. Kvaal.

Når de tar fatt på arbeidet etter ferien, vil de være alene om klinisk alderstesting frem til 1. oktober. Først da skal Ullevål universitetssykehus bistå med håndrottester og kliniske tester for å fastslå alder.

Ifølge tannlegene er de allerede langt over smertegrensen for hvor mange saker de kan ta stilling til i uken. Grensen var på 35, før ferien hadde de 50. Og fortsetter antallet afghanske asylsøkere som sier de er under 18 år å øke like sterkt utover høsten som det har gjort hittil i år, vil det sprenge alderstest-kapasiteten fullstendig.

- Vi har ikke engang kapasitet til å ta unna det som er nå, sier Kvaal.

Ali kom for en måned siden. Om få måneder får han svar.

- Når jeg har dratt så langt, forventer jeg en bedre fremtid. Det er ikke jeg som bestemmer, men det er mitt håp, sier han.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...cle3201881.ece