Entusiatisk gruppe i Vestfold lager "ekte" kopi av vikingskipet.
Kopien sjøsettes i 2011

Se www.osebergvikingskip.no