Laserstråler skal dokumentere stavkirken på Urnes for ettertiden

Urnes er den første stavkirken som skannes med laser. Kirken regnes som den eldste i landet, og står på Unescos verdensarvliste.

- Norge har internasjonale forpliktelser til å ta godt vare på stavkirken, og laserskanningen gir uovertruffen mulighet til dokumentasjon, sier lederen ved stavkirkeprogrammet til Riksantikvaren, Sjur Mehlum, til ABC Nyheter.

Laserteknikken gir en nøyaktig kopi av kirken slik den var da den ble skannet. Dette gjør det lettere å følge med på endringene som skjer med bygget, samt å lage tredimensjonale tegninger som kan brukes i arbeidet med bevaringen av kirken.

Tidligere bygg

- Dagens Urnes stavkirke er fra tidlig 1100-tall. Den er det tredje kirkebygget på samme sted, sier Mehlum.

I november i fjor ble deler av Urnes stavkirke og den kjente Urnesportalen skannet. Denne uken skal hele kirken og landskapet rundt belyses med laser. Urnesportalen, en utskåret portal på nordveggen til kirken, består av gjenbrukte bygningsdeler fra den opprinnelige kirken, som stammer fra slutten av 1000-tallet.

- Norge ble kristnet i 1030, så dette er levninger etter kirkens spede begynnelse her til lands, sier Mehlum.

Det er også funnet rester etter tidligere byggverk i bakken ved kirken.

- Dette har vært et viktig sted lenge før kristendommen, men man kan ikke vite om det har vært knyttet til tidligere tiders kultus. Den gang all vesentlig handelstrafikk gikk langs fjordarmene var Urnes et svært viktig trafikknutepunkt, sier Mehlum.

Unikt for Norge

Stavkirkene finnes kun i Norge, og navnet kommer av de vertikale stolpene i bygget.

- De vertikale bærende elementene ble tidligere gravd ned i gjorda, og råtnet dermed opp. Det som gjør stavkirkene til stavkirker er at de ble satt på sviller, steiner i bakken, og dermed overlevde, sier Mehlum.

Oppdragsgiveren for laserskanningen er Riksantikavrens stavkirkeprogram. Arbeidet blir utført av Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku).

Tidligere er Osebergskipet og domkirkeruinen på Hamar skannet. Klosterruinene på Selja ble skannet i mai i år, som del av Riksantikvarens ruinprosjekt.

Det er til sammen 28 stavkirker i landet.Kilde http://www.abcnyheter.no/node/90614