Antall innvandrere i Trondheim har økt med hele 103 prosent på et tiår. – Jeg er som jeg er, og *kommer aldri til å bli en ”Ola Nordmann”.

– Samtidig er det viktig å flyte med for å unngå konflikter, sier Saleh Nagi Abuzid, avdelingsingeniør innen IKT ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).
Ferske tall Byavisa har hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at pendelen nå står på 15.479 innvandrere i Trondheim kommune kontra 7.622 i 1999.

Hver 11. trondhjemmer
Det siste tiåret har den fargerike økningen vært på over 100 prosent! Med i denne gruppen er også norskfødte med to innvandrerforeldre.
15.479 innvandrere betyr at drøye ni prosent av befolkningen i kommunen har flerkulturell bakgrunn – altså hver 11. person med adresse i Trondheim.

Fortsetter her: http://www.byavisa.no/byavisa/artikl...=3590&temaid=1