Europeisk islam eller islamsk Europa?

Er Europa i ferd med å islamiseres? Eller er det tvert om islam som blir sekularisert i møte med Europa?
Diskuter temaet innvandring og islam


Foto Bjørnflaten, Thomas Scanpix Muslimer og kristne samlet seg i moskeen til World Islamic Mission og markerte sorg over krigen i Irak. Forsker Philip Jenkins mener at mange muslimer blir sekularisert når de møter europeisk kultur.

Av Per Eriksen

Dommedagsprofetiene om at Europa i løpet av få årtier vil være dominert av islam har vært mange de siste årene. Den konservative danske politikeren Morten Messerscmidt er en av dem som har advart mot islamiseringen av den europeiske kulturen: «Europa vil – om ikke om tjue, men heller om tredve til førti år fra nå - ha en muslimsk befolknings-majoritet, dersom ingenting blir gjort. Det vil bety slutten på vår kultur og enden på den europeiske sivilisasjon.» Han er en av flere som tegner bildet av det nye Eurabia, et kontinent hvor den gamle kristne kulturen er dukket under for et verdenserobrende islam.
Den amerikanske professoren og forfatteren Philip Jenkins forsøker i sin bok av året,God's Continent – Christianity, Islam and Europe's Religious Crisis, å etterprøve påstandene om islamiseringen av Europa. Han mener bildet er langt fra så entydig som de mest pessimistiske analytikerne (eller mest populistiske politikerne) vil ha det til.

Antall muslimer.
Statistisk sett har veksten av antallet muslimer i Europa vært formidabel de siste årtiene. I 1970 regnet man med at det bodde ca. 18 millioner muslimer i Europa. I år 2000 hadde antallet steget til 32 millioner. Halvparten av disse muslimene bor i Russland, hvor mellom 10 og 14 prosent av befolkningen tilhører islam. Videre bor sju millioner muslimer på Balkan. Disse muslimske befolkningsgruppene har lange historiske røtter.
Det er det vestlige Europas om lag 15 millioner muslimer som står for den store forandringen gjennom de siste årene. Av disse bor de aller fleste i tre land; Frankrike (5 millioner), Tyskland (3,5 millioner) og Storbritannia (1,6 millioner).

(...)
Europeisk islam eller islamsk Europa? - Vårt Land - vl.no