Utseendet spelar roll vid rekrytering, visar ny forskning. Även om få vågar säga det rakt ut så är ett snyggt yttre en faktor att räkna med i ett anställningar.

Utseende – vad är det? Enligt National-encyklopedins koncisa uttydning av begreppet handlar det om det syn-intryck ett föremåls eller en persons fysiska uppenbarelse gör.

Henrietta Huzell och Patrik Larsson, forskare vid Karlstads universitet, håller på med en undersökning som tar fasta på just utseendet och dess betydelse för en persons chans att få jobb.

Forskningen sker inom ämnet arbetsvetenskap. Centrum för tjänsteforskning heter den flervetenskapliga enhet där de båda arbetar. Så här långt har närmare 900 personal-ansvariga i privata företag i olika näringsgrenar svarat på enkäten.


– Vi tyckte det var intressant att studera det här. Det vimlar ju av göra-om-mig-program i tv nu för tiden och öppnar man tidningar märker man att många artiklar är väldigt fixerade vid vikten av ett bra utseende, säger Patrik Larsson.

Enligt Patrik Larsson sker en gradvis förskjutning i Sverige från betydelsen av formell utbildning till social kompetens och även utseendets betydelse.

Särskilt i vissa branscher, hotell, restaurang, butiker och andra serviceyrken, där den anställde är ansiktet utåt ökar betydelsen av utseendet – eller om man så vill en persons utstrålning och estetiska intryck.


– Klart tyngst i en urvalsprocess väger däremot den bedömning som personalaren gör av den intervjuades förmåga att samarbeta och att möta kunderna. Här har i stort sett alla svarande angivit dessa faktorer som avgörande för att anställa. Även tidigare erfarenhet och personens utbildning betyder mer än det estetiska intrycket, säger Henrietta Huzell.

Att vara klädd på rätt sätt är en faktor som påverkar i en anställnings-intervju. 54 procent av de svarande anger detta som en avgörande parameter som ökar chansen att få jobb. Klädvalet hamnar hack i häl efter formell utbildning (57 procent).

Tidigare arbetslivserfarenhet värdesätts däremot avsevärt mer än själva grundutbildningen. Tre av fyra har svarat att arbetslivserfarenhet betyder mycket.


Forskarna i Karlstad bedriver denna forskning i samarbete med forskare i Skottland som riktar in sig på Glasgow. Staden har gått från att vara en typisk industristad till att bli en chic kulturstad och där många hippa kaffekedjor och restauranger poppar upp. Looking good and sounding right blir allt viktigare där, är en av slutsatserna de skotska forskarna dragit.

Ett företag som lever gott på människors sug efter ett ”bättre utseende” är börsföretaget Q-med. Med olika ämnen som sprutas in under huden trollas åldersrynkor bort. I en undersökning som bolaget låtit göra håller nästan åtta av tio av de tillfrågade med om påståendet att ”vackra människor får lättare jobb”. Det är främst unga människor, i synnerhet unga män, mellan 20 och 35 år som tror på skönhetens möjligheter.


Är du vacker möts du också med mer respekt, tror drygt 60 procent av de tillfrågade.

Men skönhetsmedaljen har också en baksida. De så kallade sköna får inte mer kärlek, är inte lyckligare och mår inte bättre än andra.

Den här undersökningen visar även att svenska folket tycks ha en ambivalent inställning till skönhet. Samtidigt som bara var femte svensk anser att det är viktigt att människor är vackra, så tycker ändå hälften av de tillfrågade att utseendet är viktigt när man möts för första gången.

Paradoxalt är också svaret att rynkor inte är något som bekymrar och att det är ett naturligt ålderstecken. Samtidigt är en klar majoritet av de svarande, 70 procent, beredda att göra en behandling för att se fräscha ut.
http://www.e24.se/kvinna/karriar/artikel_1105561.e24