Sjøfareren Pytheas som ca. 330 før Kristus kartla Nordvest-Europa, kan ha besøkt Smøla på Nordmøre. Det mener tyske forskere etter å ha studert gamle greske kart.Pytheas kalte landet i nord Thule. Etter å ha returnert til sin hjemby Massilia (i dag Marseille), skrev han en bok, «Om verdenshavet», som siden er gått tapt.

Men boken var så kjent i sin samtid at mange sitater fra den er gjengitt i andre verker av klassiske forfattere som har overlevd. Mange har ment Thule var dagens Norge. Har de tyske forskerne rett, er i så fall Pytheas beretning den absolutt eldste kjente beskrivelse av Norge vi kjenner.

Et rart land.

Pytheas som var gresk geograf og handelsmann, seilte ut for å kartlegge nye handelsruter i nord. Han seilte fra Marseille ut forbi Gibraltar eller muligens fra Bordeaux (hvis Gibraltarstredet var rammet av blokade), og opp til dagens England og videre til Shetland. Herfra tror man han krysset Nordsjøen og nådde Thule.

–Ifølge sitatene som har overlevd, fortalte Pytheas at han kom til et land der det var mye is, regn og tåke, forteller professor Einar Østmo ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.

–Havet ble tykt å seile i, noe som kan være en hentydning til at skipet seilte i issørpe. Landet han kom til hadde sol hele sommeren, mens den var borte om vinteren.

–Menneskene han møtte på land, tresket sitt korn innendørs i store hus, noe som må ha vært litt av et særsyn for en fra middelhavsregionen. Og de drakk en drikk laget av honning og urter, som kan ha lignet på mjød.
Lang ferd.

Pytheas beretning er den eldste klassiske opptegnelse om Nord-Europa som er kjent. Han beskrev også nordlyset, dessuten De britiske øyer.

Østmo går ikke god for at Pytheas nådde Smøla ytterst i seilingsleden inn til dagens Trondheim, slik de tyske kartforskerne hevder.

–Men Pytheas opplysninger passer unektelig godt med datidens Norge, sier han.

Tidligere er Dønna og Træna vært kandidater for hvor Pytheas kom. Pytheas returnerte via Tyskebukten, allerede den gang kjent for sine produkter av rav, og seilte så gjennom Den engelske kanal og til sin hjemlige middelhavsby eller eventuelt Bordeaux.

Karter.

Opplysningene i Pytheas tapte bok ble ikke bare sitert i andre verker, blant annet av grekeren Strabo, men ble også brukt som grunnlag for senere greske kart. Ved å studere disse og antikkens metoder for å måle avstand og breddegrader, har man landet på Smøla som kandidat for landet Thule.

–Pytheas reise har lenge vært kjent. Bl.a. skrev Fridtjof Nansen om ham i sin berømte bok «Nord i tåkeheimen» fra 1911. Pytheas må ha brukt en middelhavsbåt med seil, en fremdriftsmåte som på dette tidspunkt ikke var kjent i Norden.

–Mange har spekulert på hvor Thule lå, og mange vil nok mene at han faktisk nådde norskekysten før han snudde, sier Østmo.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/article2886587.ece