H et Wilhelmus wordt tegenwoordig als ons officiele volkslied gezongen
maar dat is niet altijd zo geweest.
Het Wilhemus is opgedrongen door de protestanten, deze eigenden zich het Wilhelmus op
agressieve wijze toe door een reactie op de wederinvoering van de bisschoppelijk gezag in Nederland,
't Wilhelmus der Geuzen (1853) Dit lied, te zingen op de wijs van het Wilhelmus,'loeide' van papenhaat:

Hij [de Paus], die zich zonder rechten,
Heeft tot een Heer gemaakt,
Spreekt weer tot ons als knechten,
Naar wier beheer hij haakt:
Hij wil ons overvleugelen,
En door zijn Bisschopsschaar,
Als ketters wreed beteugelen,
Als voor drie-honderd jaar.

Dit lied maakte het Wilhelmus decennia lang voor katholieken onaanvaardbaar als nationale hymne.
Toen het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 boven het doopfond werd gehouden
moest er een nieuw nationaal volkslied worden gekozen.
In de Zuiderlijke Nederlanden was de bevolking er immers voornamelijk katholiek en dus werd er
na een wedstrijd gekozen voor 'Wien Nederlands Bloed' een lied op muziek van de muziekpedagoog J.W. Wilms
en de tekst was een gedicht van de drogist H. Tollens 'Wien Neerlands Bloed'
werd veelvuldig gezongen tijdens de heropleving van het nationalisme in de jaren dertig en veertig.
Op 10 mei 1932 door de ministerraad het 'Wilhelmus' terug als volkslied erkend,
de rooms-katholieken hadden zich met het Wilhelmus verzoend en
beschouwden het niet meer als een calvinistisch partijlied beschouwden.
Ook de meeste socialisten - die als anti-monarchisten aanvankelijk
niets van het Wilhelmus moesten hebben kozen eieren voor hun geld
toen de nationaal-socialisten een gezonde belangstelling voor 'Wien Neerlands Bloed' aan den dag legden.
Het is politiek niet-correct, maar toch wens ik de Groot-Nederlandse beweging op te roepen om dit Dietse volkslied in eer te herstellen!
Wien Neerlands bloed in d' aders vloeit
Van vreemde smetten vrij
Wiens hart voor land en koning gloeit
Verheff' de zang als wij:
Hij zett' met ons, vereend van zin
Met ongeklemde borst
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst (2x)

De Godheid, op haar hemeltroon
Bezongen en vereerd
Houdt gunstig ook naar onze toon
Het heilig oor gekeerd:
Zij geeft het eerst, na 't zalig koor
Dat hoger snaren spant
Het rond en hartig lied gehoor
Voor vorst en vaderland (2x)

Dring' luid, van uit ons feestgedruis
die bee uw hemel in
Bewaar de vorst, bewaar zijn huis
En ons, zijn huisgezin
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang
Die eigen wens gestand:
Bewaar, o God! de koning lang
En 't lieve vaderland (2x)