Results 1 to 6 of 6

Thread: Burzum - Once Emperor (2002) - Vinyl Bootleg!

 1. #1
  Funding Member
  "Friend of Germanics"
  Skadi Funding Member

  Blutwölfin's Avatar
  Join Date
  Feb 2005
  Last Online
  6 Hours Ago @ 04:35 PM
  Status
  Available
  Ethnicity
  German
  Ancestry
  Skåne and North Frisia
  Country
  Iceland Iceland
  Gender
  Family
  In a steady relationship
  Posts
  4,083
  Thanks Thanks Given 
  13
  Thanks Thanks Received 
  62
  Thanked in
  43 Posts

  Burzum - Once Emperor (2002) - Vinyl Bootleg!

  You can download it - unfortunately with low speed - at Megaupload.com for a month from now on.

  click here


  *Thanks to BattleGrim from Burzum.org
  Lík börn leika best.

 2. #2
  Moderator "Friend of Germanics"
  Skadi Funding Member

  Sigurd's Avatar
  Join Date
  Oct 2005
  Last Online
  4 Days Ago @ 05:01 PM
  Status
  Available
  Ethnicity
  German
  Ancestry
  Bavarii, Saxones, Suebi, Alamanni
  Subrace
  Borreby + Atlantonordoid
  Country
  Germany Germany
  Location
  Einöde in den Alpen
  Gender
  Age
  31
  Zodiac Sign
  Libra
  Family
  Engaged
  Politics
  Tradition & Homeland
  Religion
  Odinist
  Posts
  9,100
  Thanks Thanks Given 
  71
  Thanks Thanks Received 
  211
  Thanked in
  124 Posts
  As Burzum fan I've got it already.

 3. #3
  Account Inactive
  Join Date
  Jan 2006
  Last Online
  Tuesday, May 9th, 2006 @ 12:13 AM
  Age
  33
  Posts
  5
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts
  Do you have a news about Varg Vikernes?

 4. #4
  Account Inactive
  Join Date
  Jan 2006
  Last Online
  Tuesday, May 9th, 2006 @ 12:13 AM
  Age
  33
  Posts
  5
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts

  Detaljer Rundt Stedsnavn I Germansk Område

  Vi forstår lettere hvor mye vi har mistet av vår kultur når vi ser på stedsnavn i vårt skandinaviske område. Det er en rekke navn som ikke nevnes i hverken vår mytologi eller våre sagaer. Det er likevel klart at de har noe med vår gudeverden å gjøre. Andre navn er bare nevnt ett sted gjerne, og da gjerne bare i en bisetning. For å forstå disse navnene må vi sammenlikne dem med tilsvarende navn i andre germanske områder. Vi må se på all den kunnskap vi har samlet for å se sammenhengen.
  Et slikt navn er Hørn (Hœrn, Hörn). Vi vet at dette er et annet navn på Freyja, avledet av hörr, som betyr harr1, hør, lin, linklede eller streng av lin og buestreng. Lin og linklede kan vi sette i forbindelse med stort sett alle gudinner, eftersom at det var normalt å bruke dette tøyet i rituell sammenheng, men harr hører til vann og da sitter vi igjen med noen færre muligheter. Freyja er allerede kjent, og hennes mer aggressive side Skade kommer frem gjennom at navnet kan settes i forbindelse med buestrengen - og vann. Men vi vil til opprinnelsen av navnet. Dens første betydning.

  I Magnus Olsens Hedenske Kultminder i norske Stedsnavne (Kristiania, 1915) mener han at dette navnet kan settes i forbindelse med Nerthus, som er en teori som støttes av at hun er nettopp en vanngudinne - og den eldste vi kjenner til. Hun er også Freyjas mor.

  Navnet Hørn er altså ikke bare et hellig navn, men et svært gammelt navn også. Hvorvidt navnet, der det er brukt, skal settes i forbindelse med den yngre Freyja eller den eldre Nerthus (Njerð) vites derimot ikke sikkert.

  Et annet navn, som vi gjerne ikke tenker så mye over, er Ring (som i Ringerike). I virkeligheten er dette navnet et gudenavn. Ring (hringr) betyr jo innlysende nok ring, men det betyr også krets. Navnet settes i forbindelse med årstidsguddommer, som Baldr. Baldrs skip heter Hringhorni (Ringhorn). Ringen er årets syklus, året "som går i ring". Årstidene kommer alltid tilbake. Det er en sluttet krets.

  Men det er også klart at Freyr har vært en form for årstidsguddom i forne tider. Eller kanskje vi har kjent Freyr og Baldr som en guddom i eldre tider, under navnet Fillin? Fillins eldste navn er Filþina og er kjent fra sydgermanske områder. Her i nord kjenner vi til et gudepar, Ullin og Fillin, som er Ullr og Freyr - vinter og sommer. Baldr er jo Ulls frende, i betydningen at sommeren er vinterens frende. Forbindelsen mellom Baldr og Freyr som sommerguddomer er åltsa sterk. I østgermansk område ble Ullin og Fillin kalt Raus og Rafts, noe som vitner om at det har vært en rekke navn på våre guddommer i eldre tid, med variasjon også innad i den germanske folkestammen.

  Vi kan sette Baldr som årstidsguddom i forbindelse med Ring (Hringr), men vi kan også sette Ullr i forbindelse med dette navnet. I eldre tider sverget man løfter på en ring. Vi kan lese i Atlakvida, strofe 30, at man sverget at hringi Ullar (på Ulls ring). Vi vet ikke hvorfor, men antar at vi gjorde det fordi ringen har ingen ende - noe troskap heller ikke skal ha. Videre visste vi at vinteren alltid kommer trofast tilbake. Forbindelsen til Freyr blir her også klar eftersom at vi også sverget løfter på Freys galt. Sommeren er like trofast som vinteren.

  Navn med ring i seg er altså navn som kan settes i forbindelse med Ullr, men kanskje også med Baldr og Freyr. Alle er årstidsguddommer.

  Vi trenger derimot ikke å gå til østgermansk område for å finne bruk av ulike navn på den samme guddommen. I Skandinavia kjenner vi til Ullr kun i Norge og Sverige. Finnes han dermed ikke i Danmark? Han finnes sikkert, men med et annet navn. I Danmark kjenner de til en guddom med navn Skjold. Skjold er derimot ukjent i både Norge og Sverige.

  Vi lærer at Ulls skip er skjoldet. Skjoldet er også rundt, som en ring. Vi forstår da at den danske Skjold er den samme som vår Ullr. Alle de germanske guddommene finnes i hele det germanske området, men med navn som ofte er svært ulike. Vi forstår da også at den gamle religionen har vært felles for de germanske folk og identisk i alle de germanske områdene. Det er bare navnene på gudene som til tider er ulike. Om vi følger alle navnene bakover i tid derimot ender vi alltid opp med to guddommer; en kvinnelig og en mannlig. Alle guddommene våre vokser ut fra disse to som grener fra en tvekjønnet stamme. Noen eksempler på "anetavler" er da:

  Tuisto (Bure) → MannaR (Börr) → Istwô (Óðinn) → Bældegi (Baldr)

  Erþo → Sip (Sif) → Ullr

  Tuisto → Perkunia/Fairguni (Fjörgynn) → Filþina (Njörðr) → Fillin (Freyr)

  Erþô → Perkunia/Fairguni (Fjörgyn) → Nerthus (Njerð) → Frijô (Freyja)

  Til slutt vil jeg omtale to andre navn, Hadding og Elg. Hadding er et gammelt og hellig navn fordi det er navnet på en vandilisk preste - og adelsslekt. Hadding er identisk med Halling og Hazding2. Vi kjenner navnet fra for eksempel Hallingdal. På disse stedene dyrket hallingene våre guder, og derfor er navn med hadding, hazding eller halling i seg hellige. Det er her altså snakk om steder som ble oppkalt efter navnet på de som dyrket gudene der, fremfor navnet på gudene som ble dyrket, men stedet er altså likevel et gammelt helligsted.

  Elg er vel det mest mystiske og gamle navnet vi kjenner til. Hva har vel elg med guder og helligdom å gjøre? Det er også svært mange navn som settes i forbindelse med dette, som navn med alh-, alg- og aluh, æl, ølg, elgjar, elg, elgi og el i seg. Vi finner et nært beslektet ord i latinsk, i form av alere, som betyr å nære. Videre finner vi dette ordet i futharken. Runetegnet for fødsel og liv, helse, kroppslig sunnhet og styrke, beskyttelse, forsvar, storgress, ålegress og elg heter AlgiR. Dette runetegnet kommer av et førrunisk tegn (fig. 1.1.) som ser ut som en trone; et høysete

  Figur 1.1. Førrunisk Tegn


  Ifølge Magnus Olsen er gudeparet Ullin-Fillin (Ullr-Freyr) også personifisert gjennom en guddom, med navn Alcis3. I J. Grimms Mythologie, s 57, sammenstilles Alcis med et gammelgermansk ord for tempel, helligdom og guddom, gotisk alhs, av stammen alh-. Vi ser også den fonologiske likheten mellom Alcis og AlgiR4, og det siste av disse er jo også satt i forbindelse med stammen alh-.
  Vi får bekreftet dette ved å se på det yngre navnet på runetegnet AlgiR, Zeta, som er fornnordisk for sete, prestesete og folkesamling - som jo nettopp er et hellig sted, et tempel. Men det virker altså som om AlgiR/Alcis var en guddom på lik linje med de andre gudene. Det var en personifikasjon av gudeparet Ullin-Fillin, en mannlig guddom for fødsel og liv, helse, kroppslig sunnhet og styrke, beskyttelse, forsvar, storgress, ålegress og elg.

  Elgen kan ha blitt sett på som dyreverdens svar pa denne kraften og ble derfor gitt navnet elg, men vi kan med sikkerhet si at alle navn som har alh-, alg- og aluh, æl, ølg, elgjar, elg, elgi eller el i seg er gamle hellige steder, hvor en helligdom en gang stod. Eksempler på slike navn (i Norge) er Elgetun, Elton, Elnes, Eljerås og Elgestrøm.

  Runetegnet AlgiR (yngre Zeta) ble ofte brukt alene som et magisk symbol, på piler, steinamuletter o. l. Den ble funnet skrevet tre ganger på et benstykke funnet i Sverige, i Lindholm mose i Skåne, og kan da ha symbolisert ikke bare Ullin-Fillin, men også deres foreldre (Njerthus-NerthuR/Njerð-Njörðr) og besteforeldre (Fairguni-Fairguni/Fjörgyn-Fjörgynn), som alle da står for den beskyttende kraft i naturen, personifisert i en guddom av henholdsvis Alcis, Nerthus og Fairguni (indoeuropeisk form; Perkunia). Dette må vi anta er de eldste naturguddommer våre forfedre hadde.

  Når vi undersøker våre stedsnavn finner vi at svært mange av dem har forbindelse til den gamle nordiske gudedyrkelse. Selv guder som Alcis, som ikke engang er nevnt i mytologien, står frem som kjente hos våre forfedre. AlgiR, Nerthus, Perkunia og Filþina er alle svært gamle guddommer, ukjente og mystiske for oss. Perkunia er så gammel at den stammer fra den tiden alle indoeuropeerne snakket det samme språk og delte en kultur. Denne opprinnelige fjellguddom ble til den keltiske Ercunia og den germanske Fairguni, som senere ble til vår nordiske Fjörgyn (f) og Fjörgynn (m).

  Vår kultur er eldgammel, men den er i ferd med å dø ut. Vi må gjøre alt vi kan for at dette ikke skal skje. Ved siden av kristendommen er blandingsekteskap med ikke-europeiske folk vår kulturs største trussel. Jo færre nordiske og indoeuropeiske mennesker der er igjen her i nord, dess færre er det som vil søke å bevare det som engang var. Vi trenger derfor å ikke bare opplyse folket om vår gamle kultur, men vi må også overbevise folket om at blodets renhet er hellig. Vår gamle nordiske kultur har livets rett, men uten det nordiske mennesket har den ikke mulighet til å overleve. Alle gamle kulturer har gått under. Egypternes kultur døde med de som opprinnelig bygget den. Det samme gjelder det gamle Sumers kultur. Bygget av indoeuropeere er de kun et vagt minne for oss i dag; for folket som bygget kulturen ble utslettet, gjennom blanding med fremmede folk. La ikke vår nordiske kultur lide den samme skjebnen.

  Med nordisk hilsen

  Noter:

  En fisk, engelsk grayling.
  Betyr "de som bærer kvinnehår (langt hår)". Vi vet forøvrig at kun adelen fikk ha langt hår. Langt hår var tegn på adelskap.
  Denne guddommen vet vi ble dyrket av blant annet haddingene/hazdingene/hallingene. Tacitus omtaler nahanarvalerne (hos hvem en Alcis-lund fantes), som tilhørte Lugiernes kultforbund. Det bør derfor nevnes at også navn med Lýgin, Lugii, Leug- og Lug- (betyr for øvrig "fredhellig tingsted") har sammenheng med dette.
  -R uttales visstnok som en stemt s (z).
  Varg Vikernes

 5. #5
  Account Inactive
  Join Date
  Jan 2006
  Last Online
  Tuesday, May 9th, 2006 @ 12:13 AM
  Age
  33
  Posts
  5
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts

  Interview With Varg

  1) These days it seems a lot of people see you simply as a ‘racist’. However, having read a great deal of your works it would seem to me that you in fact are attempting to promote ‘cultural survivalism’ - that is to say, to prevent further dilution of the true Nordic religion following the ‘spiritual death’ of Judeo-Christianity’s arrival. Am I right?

  Dilution of the Norse-Germanic philosophy of life - or religion if you like - is one thing, but just a part of the reason for my racism. It is not just our philosophy of life that is threatened, but our very race as well; our culture, the distinctive characteristics of our race and our peoples (i.e. the European peoples). In short everything that is ours. The spiritual Black Death (i.e. Judeo-Christianity) is a threat to our spiritual life and to our mental health. When this plague has destroyed our Germanic spirit the way is open for the destruction of the rest of our race. Not that they intend to murder every single one of us, but they intend to murder our race through interbreeding and degeneration. The latter they do with unhealthy lifestyle and through forcing "humanistic" views unto everybody. An example is slogans like "every human is valuable", or "everybody’s value is the same". Of course modern medicine has a role in this as well. Sick and degenerated individuals are kept alive at any cost, there is no "natural selection" like it used to be, or any race hygiene to see to it that our race do not degenerate.

  Our society is built up so that the immoral thrive, so that the cynical thrive, so that the greedy thrive. That is the "strongest" in our society. You have to be willing to lie, cheat, backstab others, pretend, and so on to get anywhere in our world. This leads to what they call "individualism". Also everything is measured after it’s value in hard cash.

  Individualism is all fine, however only one type of individualism. The "advanced" world we live in have a tendency so over-simplify everything - of course because of their "humanism" and their "humanistic" and "caring" will to make comprehensible for the retarded idiots they breed as well. Instead of saying "positive individualism" (i.e. artistic creativity, courage, initiative, the ability to lead others, inventiveness etc) and "negative individualism" (i.e. egoism, the strong desire to only care for what is best for oneself etc) they just say individualism. This means that they let negative individualism thrive as well, if not exclusively.

  All this is interconnected; the Judeo-Christianity, Capitalism, Humanism, Communism, and so on. All these things just play a part in the great game of the Zionists.

  The only real threat against their regime is our Aryan (i. e. European) race. It is the pureness of our blood that resist the Zionist forces. I talk so much about our Gods and Goddesses simply because our pure nature is a result of them, and they are the result of our pure blood. Our philosophies have their origin in us, our nature, and to eradicate them they need to destroy they pureness of our blood. That as well is interconnected; out pure blood and our philosophies, our culture, our nature, our cosmology; everything that is ours. The pureness of our race is the last obstacle in the way for Zionist world- hegemony. Dilution of our 'religion' is thus the same as dilution of our blood, to put it that way, l"nis means that fighting for OUR culture, OUR philosophies, OUR art and so on, is the same as fighting for OUR race, OUR blood and OUR peoples! A flower need its leaves to survive, just as much as it needs its flowers, its stalk and its roots. Now we have nothing but our roots left, and to save them is alpha-omega to our survival. It’s racism alright, but so what? I care more for the survival of nature - be that human or Mother Earth’s nature - than I care about what some mentally confused, traitor, Judeo-Christian Capitalist pigs say about me.

  2) To me it seems that Judeo-Christianity has always stolen from the Pagan/Heathen religions, in addition to the obvious ‘spiritual death’ that you refer to, also in quite literal terms. To give an example of what I mean, let’s consider ‘Christmas’. It seems unlikely that Christ was born at Christmas - shepherds would not have their flock out in mid-winter, even in Palestine; the Romans would never order a census in winter, the hardest time of year to travel. The ‘12 days of Christmas’ are most likely nothing to do with the ‘wise old men’ arriving at Bethlehem - the Roman celebrations around the winter solstice (21st December), starting with the Sol Invictus festival lasted 12 days. ‘Santa Claus’ is another interesting part of it. How did ‘Saint Nicholas’ (who lived in Turkey) end up in the North Pole with a sledge of reindeer? Most likely this is in fact based around Odin, who gave to the poor and rode across the sky in Norse myth. Or maybe Freyja, who was supposed to spend the 12 days after winter solstice driving a chariot pulled by stags, giving presents to the good and punishing the bad. Either way, it seems to me Judeo-Christianity has tried hard to integrate Pagan ideals into their religion; when Pagan traditions proved too hard to break, they simply stole them.. Is this just one example of many? And, extending the question a bit, do you think that to some degree the Pagan/Heathen religion has survived preserved in elements of Judeo-Christianity? Clearly some things were too strong for Christianity to break, and so traditions were simply ‘absorbed’ into the Christian mythos. If so, can these Pagan elements one day be ‘extracted’ back again from Judeo-Christianity?

  I understand that you call the Yule celebration "Christmas" in English speaking territories. In Scandinavia we call it Jul (Norse: "Wheel") and in Germany it’s called 'Weihnachten' (meaning 'the night of initiation'). Also "Santa Claus" is called 'Julenisse' (roughly translated 'Yule-goblin' <although Goblin in this context is more like a 'Fairy' >) in Scandinavia and Weihnachtsmann ('initiation-night-man, directly translated) in Germany.

  It is only the last twenty-thirty years that the true meaning of Yule has been more or less forgotten in Scandinavia. Some very few people (about 4% according to surveys) go to church on the Yule-day, and some people do celebrate "Christ’s birth", but the majority don't. There is NOTHING in our celebration that is alien (i. e. Judeo-Christian). Yule derives from Saxon and it means Wheel, and that is short for Sunwheel (i. e. the Swastika). The tree is a symbol of Yggdrasil, the finery hanged in the tree are symbols of sacrifice to the Gods, we eat pig to honour Freyr, we sing the Yule in to call upon the dead (as Yule is a feast for the dead as well), we have food we do not eat before after the Yule-celebration is over because the dead is supposed to take what they want first (and then we can eat what is left), the so-called "Santa Claus" is Heimdall (and not Wotan) that come to visit his children (as you might know he was sent by Wotan to the humans to improve them, and we are thus his children) and bring gifts to those who deserve them. He lives "on the north pole" simply bacause that is the point where the wall between the spirit world and the world we live in is easiest to cross. Yule is also the time of initiation into the Asgardsarmy (Åsgardsreien). It is a Sunfeast, when we celebrate that the Sun is coming back (as you might know the winter in Scandinavia is pretty dark and "Sunless").

  Judeo-Christianity never managed to 'absorb' this Heathen tradition, it even worked the other way around, and now even non-Germanic peoples celebrate Yule, because of Judeo-Christianity (ironically). They have managed to exchange the Spear in the top of the Tree with a Star, but that happened only some years ago, when the Star with electric light came on the market. When my parents were young for instance, they had Spear-points in the top of the tree everywhere instead. Symbolizing Wotan’s Spear of course.

  They do their best alright, to "christianize" our traditions, but it’s not very successful - that is in Scandinavia though. We still celebrate Yule, and not "Christmas", we still have Heimdall and not some "Santa Claus". Needless to say, the Scandinavian and German peoples managed to keep their tradition that good, compared to other parts of Europa, simply because we are racially far more pure. This is the why they try so hard to destroy the pureness of our blood, simply because they never succeeded in Christianizing us. We are still resisting vehemently, both in Scandinavia and in Germany. After a thousand years now they have changed tactics, and are now attacking our blood, to break the resistance.

  So, to answer Your question; it is not Judeo-Christianity that have absorbed our traditions, they simply never managed to ruin and destroy our traditions. They did that with the native American culture, with the African cultures, and with many other cultures, but they never managed to do that with us. We are too strong for them. Or better; our nature and blood is too pure for them. Needless to say, we have to keep it that way, and make sure they do not destroy the pureness of our blood!. As long as we stay noble we will never perish. Nobility is in the pureness of the blood.

  3) Although you’re no longer a ‘black metal musician’ as such, Burzum still is probably the biggest band in the scene and you still have a lot of support from fans in black metal. Do you still acknowledge that support, even if not a black metaller yourself anymore? (Though I realise you were never a ‘black metaller’ in the traditional sense anyway).

  It depends on what you mean with "Black Metallers", and what you mean with "support" for that sake. There is a lot of "support" out there that would be better called "spreading mendacious gossip". I could be well without that. When people start to present their own speculations as "facts", not least on the internet, I do no longer call it "support", although it is often meant to be support. Real support is great whoever it comes from, although there are groups other than "black metallers" I would prefer to receive support from.

  4) Obviously the question most readers will want to know is: when can we expect more music from you? Recently you mentioned the possibility of a new Burzum trilogy.. You also stated that ‘Hlidskjalf’ will be the next Burzum album - has any of it been written or recorded yet? Do you have keyboard, computer or recording equipment in your cell at the moment? If not, do you think you may be able to record anything in the near future?

  I don’t know.

  5) I recently heard a rumour that you now have a guitar in your cell, although you don’t plan to use it on upcoming albums. In the past you have stated that you will no longer record any more ‘metal music’. In relation to this, you have stated that you no longer want to play guitar anymore. To me this seems a bit strange - after all, bands who share similar views to your own and who you’ve mentioned in the past (Vidkuns Venner for example) play guitar-based music. And, of course, ‘guitar-based’ need not necessarily mean ‘metal’ music. After all, surely an electronic synthesizer is no more Nordic than an electronic guitar. Thus is it possible that you might use a guitar in the way you did on the later tracks on Filosofem, given the chance?

  The guitar is an European invention, just like the synthesizer. However, the music played on guitar is mostly nigger music - and that goes definitely for all metal music. I have nothing against guitars, as you might know a lot of classical music is played on guitar. If I would make any more guitar music it would be classical music. So, it has nothing (or better; little) to do with the instrument in itself.

  I guess I have been a bit unclear when talking about this, until now. Anyway, what I explain above should clear things up for you. I categorize music like this; Aryan music (European classical and folkmusic, as well as some other more electronic music); Alien music with Aryan lyrics (like all these Viking-metal bands, Oi-rock and the like) and; Alien music with alien lyrics. As simple as that.

  Bands like 'Vidkuns Venner', 'No Remorse' and so on, are "half-way" to the right way, and I know that in our times we might need to get people on our side one step at a time. Being used to nigger music and nigger or Jew lyrics they need to become used to the lyrics first, and then they can be introduced to real Aryan music. That’s why I can support these "half-way" to the right way bands. That is pretty much the role of old Burzum as well, to be a 'gateway to Heaven'. You become what you listen to (mentally), so I deem it very important that we promote Aryan music to our Aryan race. This as well, is a part of the struggle. This way we can save our collective mental and spiritual health as well. Instead of primitive, degenerate, subhuman mentality promoted by the nigger (pop) music today, we can educate and 'heal' our race with Aryan music, promoting. Aryan ideals like honesty, justice, honour, faithfulness, strength, courage, respect, nature awareness and so on.

  6) To what extent, if any, do you believe in life after death? Is Valhalla a physical or metaphorical perception of the afterlife? From what you have said in the past it seems to me that you consider 'Gods' as only a symbolic entity (unlike the Judeo-Christians who will blindly follow) and believe the ultimate driving force to be nature, i.e. the natural selection of the strong over the weak...

  'Nature' and 'the Gods (and Goddesses)' are two sides of the same thing. The Gods are forces in nature, and with that I mean forces in our human nature as well. Which of course is just another reason to keep the blood pure, as if we destroy the pureness of our blood we also destroy our Gods and everything they stand for. All their wisdom is stored in our pure blood, and it will be lost if we interbreed with others.

  The Gods are symbolic, spiritual, parts of our nature (genes), as well as being physical beings. I can give You an example of a physical manifestation of Thórr (Juppiter, Zevs, Perun etc). As You (hopefully) know Thórr is the defender of our race, he protects us from the Jotuns (i. e. the 'giants', which is a metaphor for 'uncontrollable forces of the universe' in this context). His beard is red and he have a belt that increases his strength.

  Then I can ask You; what is it that protect us, on Mother Earth, from 'space debris' (asteroids and the like)? It is of course the planet of Jupiter! The planet also happen to be red and have a ring around it (the 'strengthbelt' mentioned). It is Jupiter with its ,gravity ('strength') that prevents all this debris from smashing into Mother Earth killing us. The planets and the Sun (Sun/Só1, Merkur/Loki, Venus/ Frigg , Tellus/Moder Jórd, Mars/Týr, Jupiter/Thórr, Saturn/Heimdall, Uranus/Wotan, Neptune/Njordr, Pluto/Hell) and the moons of the planets (I don’t bother writing the names of all of them here, as there's a lot and it would take to much time) are all bodies of the Gods. The Gods are namely not just one single thing, they don’t have just one being, one form, one manifestation.

  Any astrologer knows that Saturn (Heimdall) is the God of the principle "You harvest what you sow" (Ut sementem feceris, ita metes <Cicero>), and that brings us back to the subject of Yule ("Christmas") and his role there, as the judge over who shall receive gifts and who shall not. Unfortunately these astrologers tend to ignore our science "as it is racial", so they lack the knowledge about this and will not be any wiser with time as long as they continue to ignore what 'we' say about this. They are not free from Judeo-Christian prejudice it seems.

  Valhalla as well has many sides. I can give You another example, and quote some part from Vargsmål;

  "To get to Valhalla we have to get past many guards. Wotans wolves Geri (the greedy) and Freki (demands and obstinacy), the warge hanging west of the entrance, the eagle that bend it's head above the hall. We have to build the Hall with our own weapons and armour; our spears make up the walls, our shields make up the roof and the benches are covered with our chainmails. Before we get to Valhall we have to get across two rivers as well, Thund (swallow up, 'self-solemnity') and Ifing (doubt, uncertainty) .

  This means that we must defeat our own weaknesses, like our greed, our obstinacy, our many demands to others, our bestiality (the warge is hanged), our pride (the ea~lge bend his head), our 'self-solemnity', our doubt and uncertainty, and our weapons we shall use to something constructive". (quote finished).

  We have to build our Valhalla with weapons, to build something new we have to destroy the old. Anyway, that’s ONE interpretation of Valhalla. One of many, all being true. They do not contradict each other. The above is of course how we must face Wotan, how we shall relate to him.

  Another interpretation covers another 'theme'. When we say that the Einherjers (warriors) fight and kill each other every day, only to be reborn the day after. This simply means that we need not fear death on the battlefield, as we will be reborn again later anyway, in our race. That again of course depending on the pureness of our race. This encourages courage and bravery, and thus makes our soldiers the best.

  Valhalla is also a 'Hall of Fame', a spiritual unit consisting of the dead men's spirits (parts of them live on, parts of them are reborn, and parts of them, are immortal through being remembered forever <like Hitler>) as well. Any theosophist that might read this will of course open his or her eyes when I point at the fact that there are 540 doors into Valhall, and 800 Einherjers can walk through each of them at one time. 540 multiplied by 800 equals 432.000. The secrets of Valhall are many, but then again; I am a 'terrible racist' and therefore nobody will take serious anything I say. As You know; they are not free from the society’s "moral" laws.

  7) How is prison life treating you at the moment? I hear you are working on a new book, referred to as ‘Vargsmal II", could you tell us a bit more about this? Have the authorities been attempting to hinder you from writing it as they did your first book?

  I just wrote a political program for our Allgermanische Heidnische Front (Pangermanic Heathen Front) which took some time to finish, as M I needed more 'accurate political knowledge' to finish it. This however is only 16 pages (A4) so I wouldn't call it a book. Prison life is treating me well. I get the time to read a lot, to write and to train, and for now that is all I need. The authorities hinder me by not letting me have a computer in my cell, so that I have to write everything by hand or on a typewriter. Right now I am working on another project, about 'the creation'. That's pretty much an interpretation of parts of our mythology, it’ll be written in Norwegian, but I will (unlike with Vargsmål) translate it into English as well and from there I guess it'll be translated into German as well. I will systemize our mythology and reveal some facts about our past that is not yet known. Firstly I'11 write the book about Ginnungagap and then later I’ll deal with the other myths and subjects. I am more or less finish with the preliminary work so it is pretty much all about getting it all down on the paper now. I must say I really love to work with this, and ironically I would probably not have had the time to do it if I had not been imprisoned.

  8) How is your daughter? I imagine it must be difficult staying in contact with your family given the present situation. Or have prison conditions improved a bit? I remember you mentioned that at one point you were completely shut off from the outside world and they even stopped letters from your mother..

  My daughter is, as far as I know, fine. I got a letter from her some weeks ago, but apart from that I haven~t had any contact with her since the sumner of ninetythree. The prison conditions tend to change all the time. Now I am in Trondheim, about 500 kilometers from my hometown (i. e. my family and my friends). It's a bit irritating of course, but as we say; "strength is to ignore". Nothing lasts forever. In the meanwhile I~11 educate myself - to their great despair.

  9) Is Islam a growing threat in Norway? If so, will you fight it just as you fight Christianity and Judaism? (I remember you once said you would fight anything that is alien to the true Pagan peoples).

  Islam is an adversary to the Christian religions, so I say let them tear each other apart. If one of them wins or becomes too powerful we'll simply join forces with the weaker part, only to obliterate it when WE are the strongest part. Today Christianity is the strongest part, so we should not attack Islam, instead we should join forces with them and fight Judaism and Christianity together with them.

  Besides, Islam is much closer to our philosophy of life than what Christianity is, after all they hail those who die in battle, they have a sense of honour and of course their view on women is far better than the Christian one. It is better with 'Allah hu akbar' in the morning seven days a week, than with church bells every Sunday .

  It should be pretty needless to say though, that no alien religion can be accepted in OUR Europe, be it Islam, Judaism, or any form of Christianity (all generally referred to - by me - as 'Judeo-Christianity ').

  Finally, here are the miscellaneous questions I mentioned earlier, sent in by Burzum fans:

  Do you have a favourite Burzum album? - Stuart

  Both yes and no: It depends on my mood. I am pretty satisfied with the HLTO (Hvis Lyset Tar Oss) album, but then again I am pretty satisfied with the DSEV (Det Som En gang Var) album as well. All in all I like the Daudi Baldrs album best, but when it comes to the old albums I think the debut is the best for 'nostalgic moments', the DSEV is the best for 'lone moments', the HLTO is the best for contemplation and ‘aggressive moments’, the Filosofem album is the best for.....certain moments (it's - for me - something like a mix between HLTO and the debut, as the tracks are from these two albums. Well, from the 'eras' of these two albums). My favourite is thus Daudi Baldrs and HLTO.

  Who is the mother of your child? - Emiel

  I don't want to tell her name, as she might not want that to be known, but I can tell she’s a Norwegian. She's a weird character, living in the end of some deep Fjord. She’s an agricultural college graduate/agronomist, growing most of the food they need herself, playing violin, wearing home-made clothes and generally being weird (of course mostly in a positive way).

  What bands do you listen to these days? - Travis

  None actually. We are not allowed to listen to music here, and we are not even allowed to have a walk-man here, so it is not very easy to listen to any music really. If I could listen to music though, I would listen to - apart from folk music and classical music bands like 'Das Ich ', 'Goethes Erben', old 'Kraftwerk', and some other electronic music I guess.

  Do you love nature? - Anna

  Yes, absolutely It is Mother Earth's green nature that provide us with everything We need to survive, evolve and fulfil our tasks. We are ourselves a part of nature, just like the trees of the forest and the air we breath, and it is our duty to see to it that these parts of nature are clean and healthy as well. The Capitalist exploitation of Mother Earth that goes on as we speak is horrendous and it must be stopped as soon as possible, by all means. This as well is a part of our struggle for nature, both our Aryan nature and the nature we live in. Aesthetically nature is beautiful as well, just like our Aryan race. There is nothing of more value to us than nature, both our Aryan nature and Nature, and besides love we must learn respect and admiration for this. Heil Mother Earth!

  Why did you decide to get a ‘skinhead’ look? - Heide

  That's just how I looked at the time the TV news team got there. We could turn the question around however, and ask "why did you let your hair grow"? as I was a skinhead in my mid teens as well. As for the 'skinhead' look today, or better last year and the year before that, I like it, besides it was nice to make it clear to some people where I was on the ‘political scale'. For some strange reason people seems to understand such things only if you have the haircut that matches their picture of how a person with that certain political ideology look. Now I have a normal short hair, which 'of course' the newspapers refer to as a ‘Hitler-Jugend' haircut, and generally I don't pay all that much attention to such things as haircut. It’s pretty irrelevant. Short hair is good in battle. It’s practical and easy to clean, which after all has something to say when we aren’t allowed to shower 'all that much' in Prison.

  What make of guitar do/did you play? - Bjorn

  I have a Westone guitar, and I have had that Guitar all the time, since 1987 when I started to play. It's just some old, cheap, and according to all 'experts' crappy guitar, but it has worked fine for me and my needs (so far). It's a bit rusty and definitely not a pretty sight, but that’s not very important.

  Are you still friends with Immortal? - ‘Dragonulv’

  Well, well, well. I haven’t talked to them for some years now, or been in contact with them in any other way. They have their interests (inebriation and music) and I have mine, and our paths does not cross in any context, so..

  Ok, that'll be all. Heil Wotan!

 6. #6
  Account Inactive
  Join Date
  Jan 2006
  Last Online
  Tuesday, May 9th, 2006 @ 12:13 AM
  Age
  33
  Posts
  5
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts
  maybe one of you, guys readed his book IRMINSUL,if yes tell more.

Similar Threads

 1. Producing Vinyl Stickers at Home
  By Hersir in forum Visual Arts & Aesthetics
  Replies: 0
  Last Post: Saturday, June 19th, 2010, 10:11 AM
 2. Replies: 15
  Last Post: Thursday, October 2nd, 2008, 07:51 AM
 3. Miss Europe 2002
  By Evolved in forum Anthropological Taxonomy
  Replies: 5
  Last Post: Monday, December 18th, 2006, 10:56 PM
 4. Burzum
  By :hveðrungur: in forum Music & Hymns
  Replies: 46
  Last Post: Friday, April 1st, 2005, 04:54 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •