vlaandren, o welig huis waar we als genoden aan rijke taeflen!- daar nu glooiend zijn de weien van zomer-granen, die hunne aemende ebbe breien naar malvend ooste, en statig dagerade-roden, dewijl de morge ontwaakt ten hemel en ter Leie-:wie kan u weten, en in het hart niet verblijen;niet danke om dagen, schoon als jonge zege-goden, gelijk een beedlaar dankt om warme tarwe-broden?...o Vlaandren, blijde van uw gevens-rede handen, zwaar, daar ge delend gaat, in paarse en gele wade, der krachten die uw schoot als rodend ooft beladen; - Vlaandren. wie weet u en de zomer-dageraden, en voelt geen rilde liefde in zijn leden branden lijk deze morgen voor de veie Leie-landen?

KAREL VAN DE WOESTIJNE (1879-1929)

uit: Lyriek I