Het ANV is sinds 1895 de internationale vereniging voor de Nederlandse taal en cultuur.

http://www.algemeennederlandsverbond.org/

Het Algemeen-Nederlands Verbond is een internationale vereniging ter bevordering en ontplooiing van de Nederlandse taal en cultuur in de breedste zin van het woord. Het is een particulier initiatief van Nederlandse en Vlaamse burgers, die de Lage Landen, het Europese Deltagebied, op volwaardige wijze in Europa vertegenwoordigd willen zien en de burgers gevoelig willen maken voor het belang daarvan.
Deze samenwerking krijgt vorm in afdelingen in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. Tevens zijn er werkgroepen op velerlei terrein met daarin velddeskundigen uit Vlaanderen en Nederland. Neerlandia is het verenigingsblad van het ANV en tevens algemeen cultureel en maatschappelijk Nederlands/Vlaams tijdschrift.