Filmstrip - Go to Sculpture
Valkyrie
From the National Museum in Copenhagen
Frøy og skirne
Frøy og gerd møtes
Nidhogg
Current

Toolkit
Sculpture - Frøy og skirne

Click for larger version

Information
Posted By Hersir [Profile] [Gallery] Category Sculpture
Original Filesize 67.4 KB Original Dimensions 450 x 468
Date Posted Sunday, May 15th, 2011 Number Of Views 180
Number Of Comments 0 Average Rating 0.00
Title Frøy og skirne
Description "Yggdrasilfrisen" består av 16 bemalte trerelieffer med motiver fra norrøn mytologi laget av Dagfin Werenskiold. Tekstene på skiltene i Rådhusets borggård er hentet fra både Den eldre Edda og fra Snorre Sturlasons (ca.1178 - 1241) lærebok for unge skalder, også kalt Den yngre Edda.

FRØY OG SKIRNEFrøy betror hustjeneren Skirne sin sterke kjærlighet til Gerd, og befaler ham å fare til Jotunheimen for å beile til henne. Skirne setter som betingelse at han får med seg Frøys magiske sverd - det som kan hugge av seg selv - på den farefulle ferden. Gerd avviser alle fagre løfter om gaver, men når Skirne truer med galdrer (besvergelser) og magiske runer, tvinges hun til å gi etter og møte Frøy "om ni netter i Barrelunden".

Comments
Not Available


Powered by PhotoPlog Pro v.2.1.6