PDA

View Full Version : Namibië: Gay huwelike dalk herkenLiberator Germaniae
Sunday, December 10th, 2006, 12:29 AM
Die "Republikein" berig in sy uitgawe van 8 Desember 2006 dat gay Namibiërs wat in die suidelike buurland kragtens die nuwe Suid-Afrikaanse wet op burgerlike verbintenisse trou, se huwelike ook in Namibië wettig is.Gay-huwelike dalk erken

• Jo-Maré Duddy

HOMOSEKSUELE paartjies van Namibië wat in Suid-Afrika kragtens die nuwe wet op burgerlike verbintenisse trou, se huwelike is wettig in Namibië.
Troukoors loop plaaslik hoog sedert die omstrede wet laat in November in die RSA bekragtig is, sê mnr. Ian Swartz, direkteur van die Rainbow Project (TRP).
Dié waghond vir homoseksueles se regte is reg om sy man teen verwagte kapsie van die Regering te staan. ‘n Regsmening is reeds ingewin, het mnr. Swartz by navraag gesê.
Republikein het by die Regshulpsentrum (LAC) gaan aanklop oor die wettigheid van sulke huwelike. Hulle stem saam met die TRP se regspan.
In Namibië geld die ou Suid-Afrikaanse wet, die Huwelikswet van 1961, steeds. Die wet verleen nie dieselfde huwelikstatus, voordele en verantwoordelikhede aan pare van dieselfde geslag as aan heteroseksuele pare nie.
Dieselfde wet is egter in Suid-Afrika betwis en die konstitusionele hof het bevind dat dit strydig met die Suid-Afrika se grondwet is. Met die wet op burgerlike verbintenisse wat daarop gevolg het, het Suid-Afrika een van ses lande wêreldwyd geword wat eenslagtige huwelike erken.
Sodra Namibiese homoseksueles in Suid-Afrika in die eg verbind word, bots die toepaslike wetgewing van die twee lande. In so ‘n geval beroep regsgeleerdes hulle op private internasionale reg, sê me. Erenstine Kalomo van LAC.
Die reël wat dan geld, is die van lex loci celebrationis. Die wettigheid van die huwelik word bepaal deur die land waarin dit voltrek is, dus Suid-Afrika.
Die enigste moontlike praktiese probleem wat me. Kalomo voorsien, is as die getroudes kontrakte met derde partye soos banke aangaan. Dit is egter oorkombaar, meen sy.
Volgens me. Kalomo kan die Regering of enige ander instansie, die geldigheid van ‘n homoseksuele huwelik in die hof betwis deur aan te voer dat dit onsedelik is.
Homoseksueles se troefkaart is egter Artikels 10 en 14 van die Namibiese Grondwet, sê me. Kalomo.
Eersgenoemde bepaal dat almal gelyk is voor die reg en dat daar teen niemand gediskrimineer mag word nie, ongeag geslag, ras, kleur, etniese oorsprong, godsdiens, geloof of maatskaplike en ekonomiese status. Artikel 14 bepaal dat elke volwasse man of vrou die reg het om ‘n familie te hê. Die artikel omskryf nie “familie” nie en plaas gevolglik geen beperkings daarop nie, volgens me. Kalomo.
Mnr. Swartz het die kwessie as ‘n “tameletjie” beskryf en gesê die TRP voorsien ‘n regsgeding. Hulle is reeds besig om wyses te ondersoek om paartjies wat in die hof beland, emosioneel en geldelik te ondersteun.
Kragtens die wet op burgerlike verbintenisse mag huweliksbeamptes of predikante homoseksuele huwelike voltrek. Die eerste troue van dié aard in Suid-Afrika is vroeër vandeesmaand deur ‘n predikant van die Reformeren-de Kerk waargeneem.Soos met die Huwelikswet word ‘n huweliksertifikaat of sertifikaat ter bevestiging van ‘n burgerlike verbintenis uitgereik.
Die paartjie gee mekaar ook die regterhand, maar ruil nie noodwendig ringe nie. As hulle dit verkies, vervang “burgerlike lewensmaat” (“civil partner”) die woord eggenoot of eggenote.
Volgens mnr. Swartz het die TRP reeds “heelwat navrae” gehad deur paartjies wat belangstel om te trou. Van die mense is reeds jare bymekaar, verduidelik hy.
“Die TRP is baie opgewonde hieroor,” sê hy.
[END]

Bron: http://www.republikein.com.na/content/nuus/2006/Dec/08_gay.php


I should point out that Mr. Ian Swartz of the Rainbow Project is of Cape Coloured ethnicity.