PDA

View Full Version : Arkiv för nordiska medeltidstexterBlutwölfin
Tuesday, February 7th, 2006, 01:48 AM
Menota (Medieval Nordic Text Archive) ble opprettet 10. september 2001 på et møte ved Universitetet i Oslo. Initiativtagere til møtet var Claus Huitfeldt (Aksis, Universitetet i Bergen) og Christian-Emil Ore (Enhet for digital dokumentasjon, Universitetet i Oslo). Til stede var representanter for de fleste sentrale utgivelsesinstitusjoner i Norden - de arnamagnæanske instituttene (København og Reykjavík), diplomatarie-utgavene (Oslo, Stockholm, København), Språkbanken i Göteborg, og morsmålsinstituttene i Bergen, København og Oslo.

Länk (http://gandalf.aksis.uib.no/menota/)